28
10 2016
1013

Rata de bază de refinanţare a fost redusă

Banca Naţională a Moldovei a redus rata de bază de refinanţare cu încă 0,5 p.p. – de la 9,5% la 9% anual. Decizia a fost luată de comitetul executiv al BNM la şedinţa sa din 27 octombrie, ţinând cont de trendul de reducere a inflaţiei, al cărei rată anuală a fost în septembrie de 3%, în scădere cu 0,6 p.p. faţă de luna precedentă. De asemenea, BNM a diminuat cu 0,5 p.p. ratele pentru creditele şi depozitele overnight. Astfel, rata dobânzii pentru credite overnight a fost redusă de la 12,5% la 12% anual, iar pentru depozitele overnight – de la 6,5% la 6% anual. În acelaşi timp, Banca Naţională a menţinut norma rezervelor obligatorii pentru mijloacele atrase de bănci în valută convertibilă la nivelul de 14% din baza de calcul, iar pentru mijloacele atrase în lei şi valută neconvertibilă – la nivel de 35% din baza de calcul. Potrivit BNM, decizia respectivă vizează menținerea ratei inflației în proximitatea țintei de 5 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1,5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern. Următoarea ședință a comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 24 noiembrie 2016. Este de menţionat că în luna precedent, BNM a decis să reducă rata de bază de refinanţare tot cu 0,5 p.p. – de la 10% la 9,5% anual.

via | www.infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.