16
04 2015
932

Recomandări privind ameliorarea mediului de afaceri: viziunea asociațiilor de business

Reprezentanții a trei asociații de business din Republica Moldova — Camera de Comerț Americană, Asociația Investitorilor Străini și Asociația Businessului European și-au unit eforturile și au elaborat și prezentat o carte de recomandări guvernului privind îmbunătățirea mediului de afaceri și investițional din Moldova, eliminarea constrângerilor în desfășurarea activității antreprenoriale. Prezentarea a avut loc în ședința de miercuri a cabinetului de miniștri.

Reprezentanta Camerei de Comerț Americane Mila Malairău a evidențiat în sinteză câteva probleme, soluționarea cărora ar face Moldova o destinație atractivă pentru investitorii străini. Și anume: consolidarea statului de drept, autoritățile statului urmând să asigure implementarea legilor adoptate, nu doar elaborarea lor, eliminarea corupției și reducerea economiei tenebre, reforma justiției, în parte ce ține de perfecționarea actului justiției, ca acesta să fie unul corect și echitabil.

Concretizând, atât Mila Malairău, cât și Mariana Rufa (Asociația Businessului European) și Elena Varta (Asociația Investitorilor Străini) s-au referit la reglementările, ce vizează activitatea de business, necesitatea de a le simplifica în continuare, în parte ce țin de domeniile fiscal și vamal, inclusiv prin digitalizarea mai multor servicii propuse oamenilor de afaceri pentru a evita pierderile de timp.

De asemenea, deși în ultimii ani s-a lucrat pentru reducerea costurilor afacerilor în Moldova, acestea rămân foarte mari comparativ cu cele înregistrate în țările nu doar din UE, dar și din regiune. Iar costul afacerilor este unul din acele criterii, pe care le analizează potențialii investitori înainte de a lua decizia să vină într-o țară sau alta.

Mult timp cât și mulți bani consumă oamenii de afaceri pentru soluționarea unor litigii, care apar între ei, precum și între ei și instituțiile statului, lipsește cu desăvârșire un mecanism eficient de soluționare a litigiilor.

În opinia business-asociațiilor, este stringentă necesitatea de a moderniza prevederile Codului muncii, multe din care sunt învechite și constituie adevărate bariere în dezvoltarea activității antreprenoriale.
Business-asociațiile s-au mai pronunțat pentru consolidarea capacităților Consiliului Concurenței în vederea asigurării unei concurențe loiale pe piață, precum și pentru aprofundarea dialogului public-privat pe platformele existente sau altele noi, ce vor fi lansate.

Iniţiativa de a oferi reprezentanţilor asociaţiilor de business posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere şi propunerile de rigoare în şedinţa Cabinetului de miniştri aparţine Prim-ministrului Chiril Gaburici. Premierul a subliniat importanţa asigurării transparenţei în activitatea Guvernului şi cooperării eficiente cu toţi partenerii, inclusiv cu asociaţiile de business, pentru crearea unui mediu de afaceri favorabil şi a unor condiţii adecvate pentru atragerea investiţiilor străine în economia ţării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.