21
06 2016
1366

Reducere cu 15 la sută din suma impozitului pe bunurile imobiliare

Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale a Primăriei Municipiului Chişinău reaminteşte contribuabililor care deţin avize de plată pentru impozitul pe bunurile imobiliare că pot beneficia, de o reducere de 15 la sută din suma calculată, dacă vor achita integral impozitul pentru anul fiscal până la data de 30 iunie 2016. Onorarea obligaţiei fiscale de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare se poate efectua la intituţiile bancare, oficiile poştale sau prin intermediul www.mpay.gov.md. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 282 alin.(1) şi alin.(2) din Codul fiscal, termenele de achitare în părţi egale a impozitului pe bunurile imobiliare pot fi efectuate nu mai târziu de data de 15 august şi data de 15 octombrie curent. În cazul în care impozitul pe bunurile imobiliare nu este achitat în termenele menţionate, contribuabililor restanţieri li se calculează o penalitate în mărime de 0,07% pentru fiecare zi de întârziere, potrivit art.228 din Codul fiscal. Eventualele neclarităţi care pot apărea, urmează a fi soluţionate la sediul Direcţiei, din str. 31 August 1989, nr. 63 A (cu acces din str. Armenească), prin e-mailul: impozite@pmc.md sau la tel: (022) 990-997 (la tastarea butonului de sector).
Mai multe detalii despre impozitul pe bunurile imobiliare puteți afla din interviul cu șeful Direcției de colectare a impozitelor şi taxelor locale a Primăriei Municipiului Chişinău Gheorghe Gasnaș, publicat anterior în limba rusă.


via | chisinau.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.