20
11 2015
879

Reglementări noi cu privire la transparenţa în procesul decizional

Guvernul în exerciţiu a aprobat noi prevederi, incluse în Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul decizional, care stabilesc expres autorităţile care sunt obligate să respecte prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional, responsabilităţile Cancelariei de Stat a Republicii Moldova în calitate de instituţie care va monitoriza implementarea acesteia, precum şi o serie de reglementări cu referire la termenul şi condiţiile de desfăşurare a procedurilor corespunzătoare. Regulamentul prevede, printre altele, că toate autorităţile emitente de decizii care pot avea un impact social, economic şi de mediu sunt obligate să asigure accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente. Totodată, a fost mărit termenul în care proiectele de decizii pot fi examinate de toţi cei interesaţi. Dacă până în prezent acest termen era de „cel mult 15 zile lucrătoare”, modificarea stipulează „cel puţin 10 zile lucrătoare” pentru consultarea publică a proiectelor de decizii. Documentul mai prevede că, la solicitarea persoanelor interesate, termenul de prezentare a recomandărilor şi sugestiilor pe marginea proiectelor de decizii poate fi prelungit de către autoritatea publică responsabilă.


via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.