24
10 2016
1271

Regulamente noi în privința societăților pe acțiuni cu capital public și public-privat

Ministerul Economiei a elaborat trei regulamente și un contract-model de management, care ar trebui să responsabilizeze reprezentanții statului în consiliile de administrație ale societăților pe acțiuni cu capital public și public privat. Acestea prevăd reguli noi de salarizare, dar și mai multe responsabilități, după ce Curtea de Conturi a criticat felul în care sunt administrate aceste companii și modul iresponsabil în care statul a reacționat. Ministerul Economiei propune, astfel, aprobarea a trei documente distincte. Unul dintre ele reglementează reprezentarea statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat. Acesta stabilește criteriile de selectare a membrilor consiliilor societăților comerciale, dar și modul de răspundere pentru prejudiciile aduse societății. Totodată, documentul prevede modul de stabilire a indemnizațiilor lunare și recompenselor anuale, în funcție de rezultatele economico-financiare anuale ale societății. În același timp, toată activitatea reprezentantului ar urma să fie evaluată în baza unor criterii stabilite. De asemenea, autoritatea propune un Raport-model al reprezentantului statului pe care acesta va trebuie să-l prezinte semestrial autorității administraţiei publice centrale sau locale care exercită drepturile de acționar și de administrare a proprietăţii publice în societăţile comerciale cu cotă de participare a statului. În același timp, autorul propune un Regulament-model al comisiei de cenzori, care stabilește competențele Comisiei de cenzori, activitatea ei, modul de alegere și încetare a împuternicirilor membrilor, drepturile, obligațiile și modul de remunerare a lor. Totodată, a fost elaborat și Contractul-model de management, care reglementează atribuțiile administratorului, Consiliului societății, remunerarea muncii și premierea administratorului în baza evaluării indicatorilor de performanță stabiliți, precum și procedurile de monitorizare trimestrială a activității administratorului societății comerciale. Proiectul a fost elaborat după ce Curtea de Conturi a publicat un raport în iunie 2015 despre situația economică în declin din cinci instituții cu capital de stat. În raport se menționa că instituțiile generează venituri mai mici, respectiv contribuțiile în bugetul statului sunt mai mici, în timp ce membrii consiliilor de administrație ridică salarii nejustificat de consistente. Regulamentele sunt propuse acum pentru dezbateri publice și pot fi consultate aici.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.