31
05 2016
1817

Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări a fost publicat în Monitorul Oficial

Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, autoritatea contractantă are obligația de a asigura publicarea în Buletinul de achiziții publice, prin intermediul Agenției Achiziții Publice, a anunțurilor de intenție și de participare la achiziția publică de lucrări, în conformitate cu legislația în vigoare în acest domeniu. În scopul asigurării unei transparențe maxime, autoritatea contractantă are dreptul să dea publicității anunțul de participare și prin alte mijloace de informare în masă (locale, naționale, internaționale sau internet), numai după publicarea acestuia în Buletinul de achiziții publice, respectînd întocmai conținutul și forma anunțului. Mijloacele de comunicare alese trebuie să fie ușor aplicabile și să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. De asemenea, documentul prevede criteriile pentru atribuirea contractului de achiziție, principiile caietului de sarcini, regulile de participare la procedura de atribuire, normele de elaborare, prezentare și garantare pentru ofertă etc. În numărul de astăzi al Monitorului Oficial au mai fost publicate Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, Regulamentul privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții ș.a.

via | moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.