14
11 2016
2689

Reguli noi de ținere a contabilității și raportare financiară în asociațiile de economii și împrumut

Regulile de ținere a contabilității și raportare financiară în asociațiile de economii și împrumut și alte organizații de creditare nebancară ar putea fi modificate. Acestea nu corespund Directivelor Uniunii Europene şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF). Din această cauză, Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de modificare a acestora. Conform documentului, sistemul actual de raportare financiară al entităţilor supravegheate nu permite în măsura necesară obţinerea de către utilizatori a informaţiilor financiare pentru luarea deciziilor economice şi nu asigură transparenţa acestora. De asemenea, informaţiile din rapoartele financiare nu sunt accesibile și utilizatorilor externi, ceea ce creează dificultăţi considerabile în luarea deciziilor economice de către aceştia. În acest context, potrivit autorilor, apare necesitatea armonizării actelor normative contabile actuale cu prevederile Directivelor UE şi SIRF. Astfel, regulile generale stipulate în proiectul Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității și prezentarea informațiilor în situațiile financiare ale asociațiilor de economii și împrumut sunt:
  • Asociațiile țin contabilitatea și întocmesc situaţiile financiare în conformitate cu principiile de bază şi regulile stabilite în Legea contabilităţii, SNC, Planul general de conturi contabile, prezentele indicaţii metodice şi alte acte normative.
  • Împrumuturile acordate şi creanţele aferente dobânzilor calculate spre încasare, precum şi depunerile de economii primite şi datoriile aferente dobânzilor calculate spre plată sunt evaluate la valoarea nominală. La această valoare sunt evaluate investiţiile efectuate în fondul de lichidități constituit în cadrul asociaţiei centrale precum şi împrumuturile acordate asociaţiilor de către asociaţia centrală.
  • Investiţiile în valori mobiliare sunt, contabilizate inițial la cost de intrare, care include preţul de procurare şi costurile aferente procurării (comisioanele şi onorariile achitate consultanţilor, brokerilor şi dealerilor, taxele prevăzute de legislaţia în vigoare, alte costuri aferente procurării).
  • Costul de intrare al valorilor mobiliare se contabilizează ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a numerarului, creanţelor curente, capitalului nevărsat sau neînregistrat şi/sau majorare a datoriilor, veniturilor anticipate curente.
Implementarea prevederilor proiectului va avea ca efect armonizarea ținerii contabilităţii cu cerinţele Directivelor UE şi standardele acceptate în practica internaţională şi în cea mai bună practică. Indicații au menirea de a continua reformele iniţiate care, în final, ar conduce la crearea unui mediu de afaceri favorabil și creşterea culturii contabilităţii în Republica Moldova. Documentul integral poate fi consultat aici.


via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.