21
09 2016
3573

Regulile pentru obţinerea permisului de conducere vor fi modificate

Procesul de obţinere a unui permis de conducere ar putea fi modificat, începând cu 2017. Și anume, se propune reducerea numărului de ore teoretice, micșorarea vârstei de instruire la 16,5 ani, cu implementarea mecanismului de conducere asistată și susținerea examenelor auto practice pe poligoane automatizate. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor urmează să definitiveze și să remită Guvernului spre examinare proiectul de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 1452 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier. Potrivit documentului, elevii şcolilor auto vor urma doar 30 de ore teoretice, așa cum este media nivelului european, în loc de 144 cum este în prezent. În schimb, vor fi menţinute cursurile de 40 de ore practice. De asemenea, documentul prevede micșorarea vârstei de instruire la 16,5 ani și implementareaconceptului de conducere asistată:
  • ca metodă de instruire opțională, fără acumularea unui anumit număr de ore;
  • ca metodă obligatorie, cu un număr obligatoriu de ore (până la 120), efectuate cu un instructor auto autorizat sau o persoană desemnată de către părinți.
Conducerea asistată urmează a fi o metodă complementară și va putea fi aplicată după parcurgerea orelor practice obligatorii de instruire auto din cadrul unei școli auto. Persoana care asistă conducerea auto nu trebuie să fie în grupul de risc al conducătorilor începători, respectiv trebuie să aibă vârstă minimă de 25 ani și experiență de conducere de minimum cinci ani. Totodată, se propune eliberarea unui permis de conducere pentru începători. Acesta urmează a fi eliberat persoanelor după parcurgerea cursului teoretic și practic de instruire auto, în cadrul unei școli auto și susținerea examenului teoretic. Eliberarea permisului urmează a fi efectuată pentru persoanele care au vârsta minimă de 17 ani. La atingerea vârstei de 18 ani, persoana deținătoare a permisului de conducere pentru începător, în cazul acumulării numărului minim de ore practice asistate, va putea susține examenul practic și obține permisul de conducere de drepturi depline. De asemenea, vor fi impuse și anumite restricții: viteza maximă de deplasare va fi de 70 km/h și va fi interzisă prezența pasagerilor în vehicul, în afara persoanei care asistă conducerea pe bancheta din față. În cazul unor nereguli sau încălcări, permisul de conducere pentru începător va fi ridicat, iar persoanei care asistă conducerea îi vor fi aplicate sancțiuni, dar și retragerea punctelor de penalizare. O altă modificare tine de excluderea factorului uman la examinarea practică. Și anume, crearea unui sau a mai multe poligoane auto automatizate de susținere a examinării practice, dar și dotarea sălilor și vehiculelor rutiere de examinare cu camere video, care vor transmite online procesul de examinare. Consultările asupra proiectului de lege s-au încheiat la începutul luni septembrie. Urmează definitivarea documentului și examinarea acestuia de către Executiv și Legislativ.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.