18
06 2015
1007

Republica Moldova la prima reuniune ministerială a Parteneriatului Estic privind economia digitală

La 11 iunie 2015, președinția Letonă a Consiliului Uniunii Europene, în cooperare cu Comisia Europeană, a organizat la Luxemburg prima reuniune ministerială a Parteneriatului Estic privind economia digitală. Reuniunea a fost co-prezidată de către Anrijs Matiss, Ministrul Transporturilor ale Letoniei, și Andrus Ansip, vicepreședintele Comisiei Europene. Miniștrii Uniunii Europene, responsabili pentru economia digitală și reprezentanții acestora, s-au întâlnit cu omologii din Azerbaidjan, Belarus, Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina, pentru a discuta provocările și oportunitățile de dezvoltare a economiei digitale. În cadrul reuniuni au fost abordate mai multe teme, printre care: necesitatea armonizării legislației Republicii Moldova în conformitate cu directivele Uniunii Europene; succesele obținute în utilizarea frecvențelor în regim de neutralitate tehnologică și creștere a vitezei de transfer a datelor prin rețele de internet fixe și mobile, precum și a numărului cetățenilor ce accesează internetul în bandă largă. În același context, s-au discutat propunerile privind reducerea tarifelor de roaming între țările Parteneriatului Estic și cele ale Uniunii Europene, aspecte ce vizează securitatea cibernetică, precum și necesitatea lărgirii spectrului de servicii publice prestate în format electronic. Andrus Ansip, Vicepreședintele Comisiei Europene, a subliniat potențialul enorm al pieții digitale comune și a îndemnat țările Parteneriatului Estic să promoveze intens participarea companiilor locale pe piața digitală a uniunii. În cadrul reuniunii a fost adoptată Declarația Interministerială privind economia digitală, care reprezintă baza de reglementare și dezvoltare a economiilor digitale, inclusiv prin aprofundarea relațiilor bilaterale și multilaterale. Delegația Republicii Moldova la reuniune a fost formată din Dumitru Parfentiv, Viceministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, reprezentanți ai MTIC, ANRCETI, mediului academic și alte părți interesate.

via | mbc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.