06
08 2015
1111

Rezultatele implementării Programului de Conformare voluntară a contribuabililor pentru semestrul I al anului 2015

Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat (SFS) este promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor, îmbunătăţirea civismului fiscal prin instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat cu mediul de afaceri şi cetăţeni. În acest sens, pe parcursul semestrului I al anului 2015, de către IFS teritoriale/DGAMC, întru implementarea Programului de conformare voluntară a contribuabililor, au fost supuşi monitorizării contribuabili din domeniile:
 • industria prelucrătoare;
 • construcții;
 • comerţ cu ridicata şi amănuntul;
 • transport şi comunicaţii.
Rezultatele monitorizării relevă următoarele. În total, în anul 2015 au fost planificaţi pentru monitorizare 3598 contribuabili, iar 23 contribuabili au fost excluși din listă, din cauza sistării activității:
 • 2512 de contribuabili au fost informați vis-a-vis de neconformarea acestora, prin expedierea scrisorilor-tip;
 • cu 1409 de contribuabili s-au organizat ședințe individuale;cu 1409 de contribuabili s-au organizat ședințe individuale;
 • 615 de contribuabili au participat la seminarele organizate de către IFS teritoriale/DGAMC;
 • la 225 de contribuabili au fost efectuate vizite fiscale;
Ca rezultat al acțiunilor întreprinse de către IFS teritoriale/DGAMC, în perioada a 6 luni ale anului 2015, față de entitățile incluse în Program s-au constatat:
 • suma calculată la bugetul public naţional constituie 712.621,1 mii lei, ce este cu 150.656,3 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, ceea ce denotă o majorare în medie cu 27 la sută, inclusiv:
 1. industria prelucrătoare – majorare cu 22 % ;
 2. construcții – majorare cu 40 %;
 3. comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare cu 28 %;
 4. transporturi şi comunicaţii – majorare cu 14 %.
 • suma achitată la bugetul public naţional constituie 887.882,7 mii lei sau cu 189.680,8 mii lei mai mult comparativ cu semestrul I al anului 2014, fiind atestată o majorare cu 27 la sută, inclusiv:
 1. industria prelucrătoare – majorare cu 29 %;
 2. construcții – majorare cu 33 %;
 3. comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare cu 27 %;
 4. transporturi şi comunicaţii – majorare cu 21 %.
Dinamica sumelor impozitelor calculate și achitate ca rezultat al monitorizării Programului de conformare voluntară pentru semestrul I 2015 comparativ cu perioada similară a anului precedent.


via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.