31
03 2017
994

Sancţiune de 1,6 mil. lei, pentru împiedicarea controlului Consiliului Concurenţei

Întreprinderea "System Capital Management" S.R.L. a fost sancționată cu 1,6 mil. lei pentru refuzul de a se supune inspecţiei efectuate de către colaboratorii Consiliului Concurenței, în urma deciziei adoptate de către Plenul Consiliului Concurenței. La 22.03.2017, angajații Consiliului Concurenței au desfășurat inspecția la sediul întreprinderii „System Capital Management", de unde au fost ridicate doar o parte din documentele contabile, alte informații urmau a fi solicitate și ridicate în cadrul inspecției în următoarele zile. La 23.03.2017, echipa de inspecție s-a prezentat la sediul SRL „System Capital Management" pentru continuarea inspecției, însă conducerea întreprinderii au împiedicat efectuarea acesteia, motivând că contabilitatea este ocupată cu întocmirea raportului financiar anual și pentru a efectuarea inspecției, angajații Consiliului Concurenței urmează să se prezinte după data de 30.03.2017. Totodată, reprezentantului întreprinderii „System Capital Management" SRL i-a fost explicat, că întreprinderea are obligația să se supune inspecției Consiliului Concurenței, iar refuzul de a se supune inspecției constituie o încălcare a normelor de procedură ale legislației concurențiale și atrage aplicarea unei amenzi pentru obstrucționarea inspecției. Chiar și după ce au fost informați în mod repetat despre obligația întreprinderii de a se supune inspecției, reprezentantul întreprinderii „System Capital Management" SRL a refuzat categoric de a se supune inspecției. Urmare a evenimentelor petrecute la sediul întreprinderii „System Capital Management" SRL, angajații Consiliului Concurenței au efectuat inspecția și la SRL "Trapeza-Tour", la care angajat în funcția de contabil-șef activează aceiași persoană care activează în funcția de contabil-șef și la „System Capital Management" SRL. Fiind invitat de angajații Consiliului Concurenței de a se prezenta la sediul SRL "Trapeza-Tour", contabilul-șef s-a deplasat la întreprinderea în cauză, ceia ce denotă faptul, că motivul real invocat de conducerea întreprinderii nu a fost perfectarea dărilor de seamă anuale, ci o acțiune intenționată de a nu permite efectuarea inspecției la sediul SRL „System Capital Management". La 24.03.2017, Plenul Consiliului Concurenței, în baza deciziei nr.7 a constatat încălcarea normelor de procedură prevăzute de legislația concurențială de către întreprinderea „System Capital Management" SRL prin refuzul de a se supune inspecţiei desfăşurate în conformitate cu art. 56 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, fiind aplicată o amendă calculată din cifra totală de afaceri realizată în anul 2016, în sumă de 1.603.602 lei. Suma urmează a fi achita în bugetul de stat timp de 60 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii. Astfel, Consiliul Concurenței atenționează reprezentanții mediului de afaceri asupra faptului că angajaţii CC cu abilitaţi să desfăşoare o inspecţie au dreptul să intre în încăperi, pe terenuri sau în mijloace de transport aflate în proprietatea sau în folosinţa întreprinderii, asociaţiei de întreprinderi sau autorităţilor administraţiei publice, să examineze registre şi orice documente aflate în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei, indiferent de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, să ridice sau să obţină copii sau extrase, sub orice formă, din registre şi documente, să ridice registrele şi documentele, să sigileze încăperile destinate activităţii întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi, să solicite oricărui reprezentant sau angajat al întreprinderii, al asociaţiei de întreprinderi sau al autorităţii administraţiei publice explicaţii asupra faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei şi să înregistreze răspunsurile acestora, să ceară ca informaţia aflată în raport cu obiectul şi scopul investigaţiei, păstrată pe calculator şi accesibilă din încăpere, să fie prezentată într-o formă care ar permite ridicarea, precum şi să fie vizibilă şi lizibilă. În cazul în care angajaţii Consiliului Concurenţei cer explicaţii reprezentanţilor sau angajaţilor unei întreprinderi sau ai unei asociaţii de întreprinderi, explicaţiile vizate pot fi înregistrate sub orice formă. Totodată, întreprinderea, asociaţia de întreprinderi, autoritatea administraţiei publice au obligaţia să se supună inspecţiei Consiliului Concurenţei, în caz contrar vor fi aplicate sancțiuni în conformitate cu prevederile legale. Activitatea întreprinderilor supuse inspecției nu este perturbată în cazul în care cei vizați sunt cooperanți. Împiedicarea sau refuzul de a vă supune inspecției sunt sancționate.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.