19
12 2016
3888

Sancțiuni mai mari pentru evaziune fiscală

Mai multe modificări importante la Codul contravențional au fost publicate în Monitorul Oficial. Acestea vor intra în vigoare peste trei luni. În afară de modificarea unității convenționale (u.c.) de la 20 la 50 de lei, au fost stabilite noi sancțiuni. De exemplu, evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, se va sancționa cu amendă de la 60 la 90 u.c., echivalentul a 3.000 și, respectiv, 4.500 lei. În prezent, amenda maximă pentru evaziune este de 3.000 de lei (de la 100 la 150 u.c.). Încălcarea termenului stabilit de legislație pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată de către autoritatea cu atribuții de administrare fiscală în obligația căreia este restituirea TVA se va sancționa cu amendă de la 60 la 300 u.c. aplicată persoanei cu funcție de răspundere (de la 3.000 la 15.000 lei). În actualul Cod, amenda este de până la 500 u.c., adică până la 10.000 de lei. Și amenzile pentru abuzul de putere vor fi mai mari. Astfel, folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu într-un mod care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii se va sancționa cu amendă de la 30 la 90 u.c. (de la 1.500 la 4.500 lei). În prezent, amenda maximă pentru această încălcare este de maxim 3.000 de lei. Aceleași sancțiuni, de la 50 la 150 u.c., vor fi aplicate pentru excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, tăinuirea unui act de corupţie ori a unui act conex acestuia, neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărârii instanţei de judecată. Nedeclararea conflictului de interese de către persoana care activează în cadrul unei organizații publice în sensul Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale se va sancționa cu amendă maximă de până la 3.000 de lei, față de 2.000 de lei cât este în prezent, pentru persoanele fizice, și cu amendă maximă de până la 9.000 de lei, față de 6.000 de lei, pentru persoanele juridice. Modificările la Codul contravențional au fost publicate în Monitorul Oficial din data de 16 decembrie.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.