04
08 2016
1345

Scade rata dobînzii la credite

În Moldova scade rata dobînzii la creditele oferite în lei și valută străină, pe fundalul reducerii de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a ratei de bază. Potrivit datelor BNM, rata medie ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în moneda naţională, în luna iunie 2016, a constituit 14,15%, majorîndu-se cu 0,24 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului precedent. În acelaşi timp, comparativ cu luna precedentă, rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate în moneda națională a scăzut cu 1,08 puncte procentuale. Creditele acordate pe termene de la 1 pînă la 2 ani au fost cele mai atractive. În luna iunie 2016, ponderea lor în volumul total al creditelor în moneda naţională a constituit 37,2%, care au fost acordate cu o rată medie de 15,04%, în scădere cu 0,63 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Ponderea majoră a creditelor noi acordate în moneda naţională (64,05% din volumul total al creditelor în moneda naţională) le-a revenit creditelor acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 13,96% (în luna precedentă – 15,02%). În același timp, persoanelor fizicei, inclusiv celor ce practică activitatea de întrprinzător, le-au fost acordate credite în moneda națională cu o rată medie de 14,49% (în luna precedentă – 15,73%). Rata medie ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în valută străină în perioada de referință a constituit 6,14%, fiind cu 0,69 puncte procentuale inferioară celei din iunie 2015. Comparativ cu luna anterioară, rata medie a scăzut cu 0,09 puncte procentuale. În luna de raportare, creditele noi în valută au fost reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 6,11% (în luna anterioară – 6,19%), constituind 98,6% din totalul creditelor în valută străină (în luna precedentă – 97,9%). Cele mai solicitate credite în valută au fost creditele pe termene de la 2 pînă la 5 ani (41,9% din totalul creditelor în valută), fiind acordate cu o rată medie a dobînzii de 6,28%.

via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.