31
05 2016
4281

Schimbări radicale în procedura de lichidare a unei afaceri

Dacă procedurile de înregistrare a unei întreprinderi au fost mult simplificate în ultimii ani, durata deschiderii unei firme ajungând la câteva zile, iar în regim de urgenţă şi în patru ore, închiderea acesteia reprezintă un proces îndelungat, costisitor şi încărcat de tot soiul de „hârtii”. Este adevărat că acest proces complicat şi de durată depinde foarte mult şi de modalitatea de desfiinţare (voluntară sau impusă), de forma societăţii respective (cu răspundere limitată, pe acţiuni, cu asociat unic sau cu mai mulţi asociaţi), precum şi de motivele care stau la baza deciziei de închidere. Totuşi unele cerinţe impuse de legislaţia în vigoare, necesită bani şi mai ales timp. Vor fi eliminate proceduri ce necesită timp şi bani La insistenţa comunităţii de afaceri, a experţilor locali şi internaţionali, în colaborare cu programul BRITE (Programul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător), Ministerul Economiei a elaborat şi prezentat un proiect de lege ce propune optimizarea procedurilor şi a perioadei de timp necesare unui agent economic pentru lansarea, desfăşurarea şi lichidarea afacerii prin aplicarea unor inovaţionale în reglementarea afacerilor, scrie mold-street.com. Prima este eliminarea obligației de informare a organului fiscal. Astfel entitatea supusă lichidării va informa doar organul de înregistrare de stat,care la rândul său, în calitate de ghișeu unic, va informa organele fiscale despre inițierea lichidării. La fel urmează a fi eliminată cerinţa publicării avizului privind lichidarea în „Monitorul Oficial”. În prezent, întreprinderea supusă lichidării este obligată să publice avizul privind inițierea lichidării în două publicații: Monitorul Oficial și Buletinul Camerei Înregistrării de Stat (CÎS). Modificările prevăd publicarea avizului doar în Buletinul CÎS, având în vedere funcțiile și rolul acestei instituţii. Întreprinderea supusă lichidării nu va mai fi obligată să colecteze confirmări privind lipsa datoriilor față de buget și a situației privind raportările către CNAS, CNAM, Vamă. Potrivit proiectului această informaţie va fi obținută de către organele fiscale, prin intermediul sistemului informațional automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat "Contul curent al contribuabilului”. La fel şi în cazul obligaţiei de a prezenta certificatul despre lipsa restantelor față de buget către organul înregistrării de stat. Simplificarea procedurii de anulare a statutului de plătitor de TVA Va fi eliminată şi obligaţia de a prezenta declarația finală cu privire la impozitul pe venit. Astfel dacă în rezultatul controlului fiscal se constată lipsa datoriilor față de creditori și buget, și lipsa activelor pasibile repartizării, declarația prealabilă privind impozitul pe venit se consideră a fi finală. Cât despre cel de-al doilea controlul fiscal, acesta va fi eliminat în unele situații. Potrivit proiectului în cadrul procedurii de lichidare, al doilea control fiscal se efectuează doar dacă entitatea supusă lichidării dispune de active pasibile repartizării între asociați/acționari/membri. Un alt set de măsuri prevăd optimizarea procedurilor și perioadei de lichidare a unei întreprinderi. În acest sens urmează a fi modificat Codul Fiscal Potrivit noilor prevederi efectuarea controlului fiscal ce ține de lichidarea întreprinderii într-o perioadă prestabilită, se va efectua de organul fiscal în termen de cel mult 20 zile calendaristice de la data prezentării declarației. Totodată se prevede că controlul fiscal se va efectua de Fisc cu aplicarea criteriilor de risc. O altă măsură este simplificarea procedurii de anulare a statutului de plătitor de TVA. Anularea statutului de contribuabil al TVA se va efectua atât la cererea entității supuse lichidării, cât și de către organul fiscal din oficiu. Contribuţia la capitalul social nu va mai fi impozitată În plus se prevede şi eliminarea normelor contradictorii din legislație privind impozitarea plăților de lichidare. Modificările propuse stabilesc că impozitarea plăților de lichidare urmează a fi efectuată nu de la suma brută a plații efectuate, ci de la suma diferenței dintre suma plăților de lichidare şi suma contribuțiilor inițiale. Potrivit Ministerului Economiei, o astfel de concretizare este necesară, deoarece Codul Fiscal nu prevede o astfel de normă, chiar dacă conform legislației fiscale în vigoare contribuțiile la capitalul social nu se supun impozitării. În afară de Codul Fiscal urmează a fi operate şi modificări în Codul Civil, în special în privinţa reducerea de la două luni la o lună termenelor de publicare a avizelor privind fuziunea sau dezmembrarea unei companii.

via | www.unimedia.info

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.