28
07 2016
844

Școlile profesionale și colegiile vor fi finanțate în funcție de numărul de elevi

Guvernul a adoptat o nouă formulă de finanțare în învățământul profesional tehnic, care vine să eficientizeze cheltuielile în sistem și să sporească calitatea instruirii viitorilor specialiști, în corespundere cu necesitățile pieței muncii. Noua formulă de finanțare are la bază practica țărilor europene axându-se pe două principii de bază - finanțarea per număr de elevi și per cost de program de studiu. Astfel, începând cu anul de studiu 2016-2017, școlile profesionale, colegiile și centrele de excelență vor primi mijloace bugetare în funcție de numărul de elevi. Totodată, alocările vor depinde de cheltuielile programelor de studiu și specificul de instruire al diferitor meserii și specialități. Până în prezent alocările financiare aveau loc la solicitarea instituțiilor de învățământ, în baza bugetelor din anii precedenți, fără a exista neapărat o justificare transparentă și argumentată în acest sens. Noul mechanism, după cum afirmă autorităţile, va stimula competitivitatea instituțiilor de învățământ, încurajând diversificarea surselor de finanţare prin dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici și promovarea meseriilor noi solicitate pe piața muncii. Astfel, Ministerul Educației va putea co-finanţa dintr-un fond special de competitivitate instituțiile care vor iniția proiecte cu agenții economici și va stimula introducerea meseriilor noi la solicitarea angajatorilor. În paralel, mecanismul de finanțare va descuraja abandonul școlar, prin reducerea finanțării pentru instituţiile care înregistrează un nivel înalt de abandon al studiilor. Aplicarea noii formuli este o condiție obligatorie pentru obținerea unei sume de 2,4 mln. de euro din partea Uniunii Europene, ca parte a Programului de Suport Bugetar.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.