14
03 2017
1668

Securitatea muncii în vizorul mai multor autorități

Controlul aplicării de către angajatori a actelor normative de securitate şi sănătate în muncă va fi efectuat de mai multe autorități. Conform unor modificări propuse la Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, pe lângă Inspectoratul de Stat al Muncii, competențe în domeniul siguranţei ocupaţionale, vor avea următoarele autorităţi:
 • Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – pentru angajatorii din domeniul sanitar-veterinar, fitosanitar, siguranța alimentelor, producerea și circulația vinului și produselor alcoolice;
 • Agenţia Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei – pentru angajatorii din domeniul comerţului produselor nealimentare și prestării serviciilor, inclusiv turistice;
 • Agenția Sănătății Publice – pentru angajatorii din domeniul ocrotirii sănătății şi sănătăţii publice;
 • Inspectoratul pentru Protecția Mediului – pentru angajatorii din domeniul protecției mediului și resurselor naturale;
 • Agenția Națională în Transporturi Auto – pentru angajatorii din domeniul transportului rutier;
 • Autoritatea Aeronautică Civilă – pentru angajatorii din domeniul aviației civile;
 • Agenția Navală – pentru angajatorii din domeniul transportului naval;
 • Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică – pentru angajatorii din sectorul electroenergetic;
 • Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației – pentru angajatorii din domeniul comunicațiilor electronice;
 • Inspectoratul pentru Supraveghere Tehnică – pentru angajatorii din toate celelalte domenii de activitate, inclusiv pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu excepţia Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei şi Centrului Naţional Anticorupţie, care îşi organizează activităţi de inspecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin serviciile lor de specialitate, care au competenţă numai pentru structurile din subordine.
Conform modificărilor propuse în proiectul de lege, autorităţile competente în domeniul siguranţei ocupaţionale efectuează controlul aplicării legislației privind securitate și sănătate în muncă, având următoarele atribuții:
 • controlează respectarea legislaţiei securitate şi sănătate în muncă în unităţile din domeniile lor de competenţă;
 • coordonează activitatea de pregătire, instruire şi informare privind securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor angajaţi în unităţile din domeniile lor de competenţă;
 • asigură aplicarea dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în domeniile de activitate atribuite în competenţa lor;
 • în coordonare cu ISM, asigură instruirea inspectorilor de muncă care activează în structura lor;
 • difuzează informaţii despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii;
 • cercetează, în modul stabilit de Guvern, accidentele de muncă;
 • informează ISM despre toate accidentele de muncă constatate şi cercetate;
 • transmit, anual şi la solicitare, ISM informaţii privind activitatea desfăşurată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • consultă cu ISM listele de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control al siguranţei ocupaţionale în domeniile lor de competenţă;
 • constată contravenţii şi încheie procese-verbale, conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;
 • exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
Autorii proiectului de lege susțin că, chiar dacă se propune scoaterea din competenţa ISM a atribuţiilor de control în domeniul siguranţei ocupaţionale, acesta va rămâne autoritatea coordonatoare la nivel naţional în domeniul muncii. Astfel, potrivit amendamentelor propuse în lege, ISM are următoarele atribuţii:
 • monitorizează controlul de stat al respectării legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, efectuat de inspectorii de muncă din cadrul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale;
 • ține şi actualizează informaţia referitoare la autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale şi la inspectorii de muncă din cadrul lor;
 • controlează respectarea legislaţiei privind relaţiile de muncă;
 • elaborează şi aprobă metodologii, instrucţiuni, ghiduri, recomandări metodice privind aplicarea cadrului normativ cu privire la relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă;
 • concentrează informaţia cu privire la accidentele de muncă constatate şi cercetate de inspectorii de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • coordonează activitatea de pregătire, instruire şi informare a salariaţilor angajaţi, în problemele relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • asigură, în comun cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, instruirea inspectorilor de muncă, indiferent de instituţia în care aceştia activează;
 • elaborează, cu participarea tuturor autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, raportul anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării legislaţiei cu privire la relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă;
 • exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
ISM nu va mai avea însă atribuția de a elibera avize privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament individual de protecţie şi de lucru, așa cum prevede norma actuală. Pe parcursul anului trecut, ISM a efectuat 4.458 vizite de control (2.366 – în domeniul relaţiilor de muncă şi 2.092 – în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă), la 3.700 de întreprinderi. Majoritatea controalelor, peste 3.665, au fost planificate, iar controale inopinate au fost 793, dintre care 16 pentru cercetarea accidentelor de muncă.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.