02
11 2016
1356

Sistemul informațional e-Legislație: cât a costat și când va fi implementat

Mai multe autorități publice testează, în prezent, cum funcționează sistemul informațional e-Legislație, dar implementarea acestuia de către toate instituțiile statului mai durează. Și asta pentru că deputații urmează să examineze și să adopte modificările la Legea privind actele normative. Pentru elaborarea bazei de date online privind procesul de elaborare a actelor normative s-au alocat, din 2013, circa 5 mil. lei. Proiectul de modificare a Legii privind actele normative a ajuns deja pe masa deputaților. Documentul stabilește scopul și esența sistemului informațional e-Legislație, materialele care se fac publice prin intermediul acestuia, cercul de subiecți care îl vor utiliza, dar și utilizarea acestuia în cadrul diferitor etape ale procesului de elaborare a actelor normative. Odată cu implementarea sistemului informațional e-Legislație, autoritățile își propun:
  • să asigure tranziția activității elaborării actelor la o altă tehnologie de lucru bazată pe generarea și evidența electronică a tuturor actelor, înregistrarea și aplicarea online a proiectelor de acte normative;
  • să integreze sistemul e-Legislație cu sistemele informative externe ale autorităților publice și instituțiilor care dețin date relevante în scopul regăsirii și recepționării online a datelor și expedierii online a răspunsurilor la solicitările ce țin de proiectele actelor normative;
  • să furnizeze pentru autoritățile și instituțiile publice ale RM informație analitică și statistică veridică referitoare la proiectele de acte normative;
  • să reducă timpul necesar pentru circulația proiectelor de acte normative, pentru întocmirea și circulația avizelor și rapoartelor de expertiză între autoritățile publice și optimizare și control;
  • să realizeze un mecanism eficient de colaborare între subiecții implicați în procesul de elaborare;
  • să asigure controlul accesului la datele despre proiect și asigurarea unei securități maxime etc.
Detaliile referitoare la funcționarea și modul de utilizare a sistemului informațional urmează a fi stabilite de către Guvern, în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. Proiectul nu impune trecerea imediată la utilizarea sistemului informațional e-Legislație. Mai mult, acesta prevede aceleași reguli de lucru atât pentru etapele elaborării proiectelor de acte normative în format de hârtie, cât și pentru cele ale elaborării în format electronic în cadrul sistemului informațional e-Legislație, fără a face vreo diferență între acestea. Prevederile referitoare la utilizarea sistemului informațional în cauză vor intra în vigoare la 12 luni de la data publicării legii în Monitorul Oficial. Între timp Guvernul va aproba etapele conectării autorităților publice la sistemul informațional.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.