29
08 2014
713

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-iunie 2014

Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-iunie 2014

Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor în ianuarie-iunie 2014.

În ianuarie-iunie 2014 au fost date în folosinţă 1099 apartamente noi cu suprafaţa totală de 126,5 mii m2.

Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a fost în descreştere cu 9,1%.

Clădiri de locuit date în folosinţă pe forme de proprietate şi medii de rezidenţăDin contul mijloacelor proprii ale populaţiei în ianuarie-iunie 2014 au fost date în folosinţă 704 case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 95,5 mii m2, constituind 75,5% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară, fiind în descreştere cu 21,7% faţă de realizările din ianuarie-iunie 2013.

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din volumul total al locuinţelor în mediul urban au fost date în folosinţă 785 apartamente cu suprafaţa totală de 88,8 mii m² sau 70,2% din total şi fiind în descreştere cu 7,8% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2013. Comparativ cu ianuarie-iunie 2013 cota-parte a locuinţelor date în folosinţă în mediul rural s-a micşorat cu 1,0 punct procentual.

Clădiri de locuit date în folosinţă pe regiuni de dezvoltareDistribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 680 apartamente noi cu suprafaţa totală de 79,2 mii m2 (62,6% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în descreştere cu 20,5% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

via www.statistica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.