20
12 2016
1119

Spălarea banilor, combătută cu amenzi de milioane

Operaţiunile în numerar mai mari de 5 mii euro vor fi raportate Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor pentru monitorizare. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, remis Guvernului spre examinare. Documentul mai propune introducerea obligativității de raportare a tranzacţiilor în virament care printr-o singură operaţiune depăşesc 25 mii euro, dar și a sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legii. De exemplu, cuantumul amenzii este stabilit pentru încălcări grave, sistematice care prejudiciază interesele şi imaginea ţării şi pot ajunge până la 5 mil. euro pentru instituţiile financiare şi un milion de euro pentru celelalte entităţi raportoare. Autorii susțin că, în scopul optimizării eficienței şi identificării tranzacțiilor şi activităţilor care prezintă indici reali de suspiciune s-a abandonat sistemul de raportare care generează automat tranzacții şi activităţi suspecte dar s-a optat pe raportarea în 24 de ore de la identificarea actului sau circumstanţelor care generează suspiciuni, fapt care va permite iniţierea procedurii de raportare după analiza prealabilă de către ofiţerii de conformitate, fapt care va diminua semnificativ numărul de tranzacţii raportate fără indici reali de suspiciune. Conform proiectului de lege, organul înregistrării de stat va verifica, va înregistra, va ține evidența și va actualiza datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali la înregistrarea lor. Totodată, este interzisă înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv şi/sau dacă informaţia prezentată este neveridică sau incompletă. Astfel, la stabilirea datelor cu privire la neveridicitatea sau neconformitatea informaţiei despre beneficiarul efectiv al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali după înregistrarea de stat, vor fi aplicate măsurile asiguratorii în privinţa bunurilor acestora. De asemenea, Ministerul Justiţiei la înregistrarea organizaţiilor necomerciale va verifica fondatorii sau administratori dacă nu sunt incluşi în listele naţionale sau internaţionale a persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă, inclusiv va refuza înregistrarea în caz de existenţă a unor suspiciuni rezonabile privind implicarea fondatorilor sau administratorilor în activităţi teroriste şi va sesiza imediat organele competente. Și Comisia Naţională a Pieţei Financiare va fi obligată să identifice şi să ţină evidenţa datelor cu privire la beneficiarii efectivi al societăţilor de investiţii şi clienţilor acestora, iar persoanele care le administrează sunt obligaţi să livreze aceste informații Comisiei. Proiectul de lege vizează și avocaţii, notarii şi alţi liberi profesionişti, în perioada participării în numele clientului la orice tranzacţie financiară şi imobiliară, sau în perioada acordării asistenţei pentru planificarea sau efectuarea tranzacțiilor pentru client, în ambele cazuri ce ţin de vânzarea-cumpărarea imobilelor, donaţia bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare şi altor bunuri ale clientului, deschiderea şi gestionarea conturilor bancare, crearea şi gestionarea persoanelor juridice şi bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum şi procurarea şi vânzarea acestora. Hentru avocaţi şi notari s-a optat pentru stabilirea unui organ de supraveghere de autoreglementare în conformitate cu cerinţele standardului internaţional în domeniu, iar pentru societățile de investiţii a fost inclus ca supraveghetor Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.