25
07 2015
2449

Statul va taxa toate afişele, pancartele și panourile publicitare stradale

Agenții economici din Republica Moldova care au afișe, pancarte, panouri publicitare sau alte dispozitivele publicitare amplasate în exteriorul bunurilor imobile vor fi nevoiți să achite o taxă pentru publicitate, în urma deciziei Ministerului Finanțelor de aplicare corectă a taxei pentru dispozitivele publicitare, urmare modificărilor operate în Codul fiscal. Persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care utilizează în exteriorul bunurilor imobile ale contribuabilului afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei alte informaţii aferente activităţii de întreprinzător, vor avea obligaţia achitării taxei pentru dispozitivele publicitare. O astfel de interpretare a legislației a fost expusă în Comunicatul Ministerului Finanțelor privind aplicarea corectă a taxei pentru dispozitivele publicitare urmare modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.71 din 12.04.2015, scrie contabilsef.md. Obligaţia achitării taxei pentru dispozitivele publicitare nu va apărea în cazul în care contribuabilii utilizează afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei alte informaţii aferente activităţii de întreprinzător în interiorul bunurilor imobile ale contribuabilului. La fel și bunurile mobile tangibile utilizate de contribuabili în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător proprii sau în colaborare cu alte terţe persoane, precum mobilierul, elemente de decor, obiecte şi tehnica de uz comercial/industrial/casnic (de exemplu, frigidere, combine frigorifice, etc.), umbrele, corturile, care sunt purtătoare de embleme , logouri, mărci, denumiri de firme şi produse sau servicii, nu constituie dispozitive publicitare în scopul aplicării taxei pentru dispozitive publicitare. Nici amplasarea în exteriorul bunurilor imobile ale contribuabilului a emblemei firmei şi mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale, conform art.17 al Legii cu privire la publicitate. Respectiv, contribuabilul nu va avea obligaţia calculării şi achitării taxei pentru dispozitivele publicitare respective. Menţionăm că, aceasta se va realiza numai în condiţia în care dispozitivul publicitar este utilizat în exclusivitate pentru amplasarea emblemei firmei şi mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii. În cazul în care dispozitivul publicitar este utilizat pentru amplasarea atât a emblemei firmei şi mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, cât şi publicităţii exterioare şi/sau a oricărei alte informaţii aferente activităţii de întreprinzător, contribuabilul va avea obligaţia achitării taxei pentru dispozitivele publicitare proporţional suprafeţei dispozitivului publicitar utilizat pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător. Respectiv, atât în cazul amplasării publicităţii exterioare cât şi a oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător, contribuabilul are obligaţia deţinerii autorizaţiei (coordonării) autorităţii administraţiei publice locale. În cazul în care contribuabilul nu deţine o autorizaţie (coordonare) sau acesta a fost suspendată, retrasă sau a expirat termenele de valabilitate ale acestora, contribuabilul urmează să se adreseze la autoritatea administraţiei publice locale în scopul obţinerii autorizaţiei (coordonării) corespunzătoare. Totodată, nu vor constitui obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, dispozitivul publicitar care întruneşte concomitent următoarele condiţii:
  • să fie amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător;
  • să fie utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic;
  • suprafaţa să nu depăşească 0,5 m2.
Prin urmare, dacă dispozitiv publicitar este amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător pentru afişarea denumirii agentului economic însă suprafaţa lui depăşeşte 0,5m2, taxa pentru dispozitivele publicitare se va achita integral pentru toată suprafaţa acestuia.


via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.