27
07 2016
909

Sute de milioane de lei, ratate la bugetul municipal Chișinău

Autoritățile de la Primăria municipiului Chișinău au ratat venituri de aproximativ 307 mln. lei la bugetul municipal, din cauza gestionării defectuoase a bunurior publice. Este concluzia membrilor Curții de Conturi a R. Moldova, care au realizat un Raport de audit al conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din Chișinău pentru anii 2014 - 2015. Potrivit raportului, administrația publică locală nu și-a asumat plenar funcțiile de proprietar al patrimoniului, care reprezintă proprietate publică. În consecință, nu au fost aprobate listele patrimoniului (ne)pasibil de privatizare și cel pasibil dării în arendă, locațiune, concesiune, fapt care a limitat transparența și predictibilitatea procesului de administrare a patrimoniului public. Mai mult, spun auditorii, Consiliul municipal Chișinău tergiversează adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea bunurilor imobile, în consecință se încetățenesc relații de arendă neoficializate, și, implicit, nu se încasează venituri în bugetul municipal. De asemenea, administrația locală continuă practica defectuoasă de privatizare și atribuire a bunurilor în arendă sau locațiune cu evitarea procedurilor de licitații sau concursuri. Totodată, nu a fost asigurată evidența conformă a bunurilor ce reprezintă proprietate publică, mai exact inventarierea patrimoniului proprietate publică într-un mod irelevant sau chiar neefectuare inventarierii, dar și neînregistrarea în evidența contabilă a terenurilor proprietate publică locală. Potrivit Curții de Conturi, în Registrul bunurilor imobile nu au fost înregistrate bunurile proprietatea publică locală gestionate de către: entitățile economice - în valoare totală de 238,9 mln. lei și AAPL de nivelul I - în valoare totală de cca 69,5 mln. lei. Bugetul municipal Chișinău este executat de 393 de executori de buget care gestionează patrimoniul atribuit pentru exercitarea funcțiilor de bază a acestora. În gestiunea Consiliului municipal se află 14 societăți pe acțiuni, 52 întreprinderi municipale, 16 întreprinderi medico-sanitare publice (ÎMSP) și 5 întreprinderi de stat (ÎS).

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.