15
12 2016
738

UE va acorda 13 mil. euro pentru dezvoltarea capacităţilor societăţii civile şi ale autorităţilor publice

Guvernul a aprobat semnarea a două acorduri cu Uniunea Europeană privind finanţarea proiectelor de dezvoltare a capacităţilor societăţii civile şi ale autorităţilor publice din Republica Moldova, în valoare totală de 13 mil. euro. Astfel, Executivul a aprobat semnarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, care prevede acordarea unui grant în valoare de 8 mil. euro pentru dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor societăţii civile din ţara noastră. Acordul are ca scop dezvoltarea societăţii civile şi sporirea capacităţilor necesare pentru a asigura o participare activă a ONG-urilor în procesul de luare a deciziilor şi de elaborare a politicilor, precum şi în implementarea proceselor de asociere RM-UE. Prin urmare, asociaţiile obşteşti vor putea depune spre finanţare proiecte ce se încadrează în unul din domeniile strategice, şi anume: buna guvernanţă, dezvoltare economică şi socială, coeziune socială prin îmbunătăţirea sistemului de furnizare a serviciilor sociale. Proiectul va fi implementat de Delegaţia Uniunii Europene în Moldova. Cea de-a doua hotărîre prevede semnarea Acordului de finanţare dintre RM şi UE, privind acordarea unui grant în sumă de 5 mil. euro pentru dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale Guvernului şi ale altor instituţii de stat în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE. În acest caz, resursele financiare vor fi alocate inclusiv pentru realizarea proiectelor de programul Twinning, un mecanism prin care administraţiile din statele candidate la aderare conlucrează cu omologii lor din ţările UE pentru aplicarea unor proiecte clar definite de transpunere, implementare şi urmărire a aplicării acquis-ului comunitar în domeniile lor de competenţă. Acordul vizează, de asemenea, consolidarea capacităţilor instituţionale şi efectuarea achiziţiilor publice în cinci domenii prioritare: mediu, justiţie, energie, transporturi şi educaţie. Implementarea proiectului respectiv va fi coordonată de Cancelaria de Stat.

via | www.moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.