04
02 2015
1262

UE sprijină îmbunătățirea statisticii regionale în Moldova

Statisticile regionale de bună calitate constituie o premisă în elaborarea și implementarea unor politici corecte de dezvoltare regională, ajutând factorii de decizii să identifice oportunitățile de dezvoltare economică, să aloce investițiile, acolo unde acestea sunt mai necesare, - a menționat șeful Delegației UE în RM Pirkka Tapiola în cadrul lansării proiectului ”Îmbunătățirea Statisticii Regionale în RM”. Proiectul își propune să consolideze capacitatea producătorilor de statistici, în special a Biroului Național de Statistică, în îmbunătățirea aspectelor metodologice ale statisticii regionale, precum și în diseminarea informației staistice. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi consolidate capacitățile principalelor factori de decizie din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiilor de Dezvoltare Regionale, autorităților publice locale de a accesa, utiliza și interpreta statisticile regionale. Datele statistice regionale, dacă sunt corecte, vor ajuta Moldovei, o țară care tinde să asigure oamenilor săi un nivel de viață apropiat de standardele europene, să identifice zonele defavorizate, să țintească în programele derulate în acestea la reducere disparităților, să obțină o dezvoltare economică și umană echilibrată pe întreg teritoriul țării, - a adăugat Pirkka Tapiola. Directorul General al Biroului Național de Statistică, Lucia Spoială, a spus că în implementarea proiectului cu concursul experților europeni va fi pusă baza unui catalog al statisticii regionale, conform standardelor și bunelor practice din UE, va fi evaluată cererea de informații statistice din partea factorilor regionali de decizie politică, pentru ca BNS să poată răspunde necesităților utilizatorilor în asemenea informații. Implementarea proiectului va permite calcularea Produsului Intern Brut la nivel regional, Vom obține informaței despre volumul producției, consumul intermediar, valoarea adăugată brută ,impozitele percepute de la ptoducători, volumul subvențiilor din parte statului, precum și cota economiei neobservate la nivel de teritorii. Toate aceste informații sunt foarte importante ăn proceswul de elaborare și implementare a a documentelor de planifică strategică a țării, - a specificat Lucia Spoială. Sanse egale de dezvoltare pentru toate regiunile țării – acest scop îl urmăresc politicile de dezvoltare regională, implementate în Moldova. În present, la Ministerul Dezvotării Regionale și Construcțiilor se elaborează proiectul noii Strategii de Dezvoltare Regională până în anul 2020. Lansarea acestui proiect va contribui la îmbunătățire statisticii regionale, aspect foarte important în elaborarea noii Stategii, - a relevat viceministrul dezvoltării regionale și contrucțiilor Liviu Oboroc. Proiectul ”Îmbunătățirea Statisticii Regionale” în RM a fost inițiat în noiembrie 2014. Proiectul este implementat de un consorțiu condus de grupul de consultanță GFA (Germania) în cooperare cu DEVStat (Spania), AAM (Ungaria) și Oficiul de Statistică al Slovaciei și va dura până în noimbrie 2016. Proiectul, cu un buget de 2 mil. euro, este susținut financiar de UE.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.