27
12 2016
862

Un furnizor de energie electrică din nordul țării solicită majorarea tarifelor

S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord a depus pe 12 decembrie curent o cerere în care solicită majorarea tarifelor la serviciile de furnizare a energiei electrice. Aceasta a fost publicată pe 23 decembrie 2016 pe site-ul ANRE. Solicitarea este argumentată prin creșterea a cursului de schimb al valutei naționale fața de dolarul SUA de la 20,18 lei, incluse în tariful care este în vigoare la 20,40 lei/$ conform indicilor macroeconomici stabiliți de Ministerul Economiei. De asemenea, întreprinderea invocă majorarea cuantumului minim garantat al salariului in sectorul real, micșorarea volumului energiei electrice prognozat spre furnizare consumatorilor finali, precum și includerea în tarif a devierilor tarifare anilor precedenți. Agentul economic solicită o majorare a tarifului pentru furnizarea energiei electrice cu aproximativ 3-5%, în dependență de tipul de servicii de distribuție. ANRE are la dispoziție 15 zile lucrătoare din data publicării cererii S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord și a materialelor aferente pentru a prezenta autorității de reglementare recomandări cu privire la aceste documente. De asemenea, Consiliul de Administrație al ANRE are obligația să examineze cererea S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord în termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării corespunzătoare și după prezentarea tuturor documentelor și a informației necesare, solicitate de ANRE. Ultima dată, ANRE a actualizat tarifele la serviciile de furnizare a energiei electrice prestate de S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord prin Hotărârea Consiliului său de Administrație nr.75 din 12.03.2016. Tarifele respective sunt în vigoare din 1 aprilie 2016. Amintim că RED Union Fenosa și Gas Natural Fenosa Furnizare Energie solicită majorarea tarifelor la serviciile de distribuție și de furnizare a energiei electrice cu 14%, începând cu 1 ianuarie 2017. Majorarea este argumentată prin necesitatea recuperării a 1,75 mld. lei care s-au acumulat, în mare parte, din cauza deprecierii monedei naționale și a neactualizării tarifului la energia electrică livrată consumatorilor.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.