11
01 2017
1151

Un nou Cod ar putea apărea în Republica Moldova – Codul administrativ

Un grup de deputați au elaborat proiectul Codului administrativ al Republicii Moldova. Inițiativa legislativă a fost înregistrată în Parlament la sfârșitul anului trecut. Codul administrativ va fi stucturat în trei părți și va avea menirea de a clarifica principiile, conceptele, etapele procedurii administrative, căile de atac și regimul juridic al actelor, operațiunile și contractele administrative. De asemenea, vor fi consolidate instituțiile de procedură (necontencioasă și contencioasă) în scopul realizării prevederilor ce se impun în cazul rezolvării litigiilor de contencios administrativ. Astfel, noul cod va conține prevederi ce determină statutul juridic al participanților la raporturile administrative, competențele autorităților administrative, instanțelor de judecată competente pentru examinarea litigiilor de contencios adminstrativ, drepturile și obligațiile părților în procedura administrativă și contencios administrativ. Prevederile codului nu se vor aplica raporturilor juridice de drept privat la care participă autoritățile publice, raporturilor juridice ale autorităților publice care acționează în baza Codului contravențional și a Codului penal, actelor supuse controlului de constituționalitate de către Curtea Constituțională. Potrivit autorilor proiectului, adoptarea Codului administrativ va facilita folosirea unei terminologii unitare pentru aceleași raporturi, instituții, principii și concepte juridice, reducându-se astfel riscul interpretării lor diferențiate. Jurisprudența administrativă din ultimii ani și doctrina de specialitate scot în evidență probleme precum:
  • lipsa coerenței legislative în domeniu, determinată de multitudinea actelor normative existente;
  • calitatea insuficientă a actelor;
  • sistematizarea regulilor care guvernează activitatea autorităților administrației publice;
  • inexistența unei terminologii unitare și a unor instituții de drept administrativ (cum ar fi audierea celor interesați în cazul deciziilor defavorabile, motivarea completă a actelor administrative, revocarea actelor administrative etc.).
În prezent, există un număr impunător de acte acte legislative (Legea contenciosului administrativ, Codul de procedură civilă), ce reglementează diverse raporturi juridice de drept administrativ. Acestea au ca efect adoptarea actelor administrative, care conțin norme contradictorii și care duc la o interpretare și aplicare eronată a normelor de drept, dar și la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului.


via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.