26
08 2016
698

Unitatea de implementare a creditului polonez va fi desfiinţată

Decizia a fost luată de Guvern, la iniţiativa ministrului de finanţe, Octavian Armaşu. Potrivit lui, subdiviziunea poate fi desfiinţată, pentru că din 7 iulie creditul polonez este acordat oficial prin băncile comerciale din Moldova. El a subliniat că toată baza tehnico-materială a subdiviziunii va fi transmisă Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. La finele lunii iunie, Guvernul a luat decizia ca creditul polonez pentru modernizarea agriculturii Moldovei, în sumă de 100 mil. euro, să fie implementat de Ministerul Finanţelor prin intermediul băncilor comerciale. În acest scop, ministerul urma să elaboreze un ghid, care va stabili condiţiile de refinanţare, criteriile de selectare a instituţiilor financiare, precum şi a beneficiarilor finali a creditului polonez. Dosarele agenţilor economici, selectate de Consiliul de supraveghere a Subdiviziunii pentru implementarea creditului polonez, vor fi transmise pentru examinare băncilor selectate. Potrivit estimărilor Ministerului Finanţelor, riscurile în implementarea creditului polonez prin subdiviziunea creată anterior, faţă de creditarea tradiţională prin bănci, sunt mai mari. Băncile selectate vor gestiona riscurile, vor examina siguranţa şi rentabilitatea proiectelor de investiţii, capacitatea de plată a potenţialilor beneficiari, vor aprecia obiectele, lichidităţile şi costul gajului în corespundere cu practica bancară şi îşi vor asuma riscurile de creditare în faţa Ministerului Finanţelor, precum şi vor monitoriza creditele şi returnarea împrumuturilor la timă. În acelaşi timp este planificat că Ministerul Finanţelor va semna cu băncile un acord de recreditare şi acestea vor garanta statului returnarea creditelor prin activele lor, ceea ce va permite implementarea transparentă a proiectelor fără riscuri pentru contribuabili. În conformitate cu acordul încheiat de guvernele Poloniei şi Moldovei în mai 2014, creditul în sumă de 100 mil. euro va fi acordat Moldovei pe un termen de 25 de ani cu o dobândă anuală de 0,15%, cu o vacanţă de plăţi de 5 ani. Mijloacele sunt acordate pentru finanţarea proiectelor pentru modernizarea sectorului agroindustrial al Moldovei, restructurarea agriculturii, dezvoltarea infrastructurii acestui sector.

via | www.infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.