15
10 2016
919

Uniunea Europeană este liderul absolut la capitolul suport financiar al Republicii Moldova

Republica Moldova a beneficiat de 501 de mil. euro în urma aprobării a 12 Programe de suport bugetar și de granturi în valoare de 840 de mil. euro din partea Uniunii Europene. Acest progres a fost subliniat de către membrii Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică, care s-au întrunit în prima lor ședință din acest an. Potrivit datelor, din suma totală de 501 de mil. euro a fost rambursată suma de 251,66 mil. euro. Astfel, Republica Moldova ar putea beneficia de asistență în valoare de peste 55 mil. euro până la finale anului 2016, pentru implementarea programelor de suport bugetar, în cazul în care vor fi îndeplinite toate angajamentele asumate în acest sens. În același timp, programarea anuală a asistenței externe din partea Uniunii Europene face parte din Cadrul Unic de Asistenţă pentru Republica Moldova 2014-2017, care reprezintă unul din instrumentele UE pentru susţinerea implementării Agendei de Asociere, cu un buget de până la 410 mil. euro, dintre care aproximativ 60 % din suma angajată constituie suport bugetar. Drept urmare, au fost stabilite patru priorități strategice pentru următorul Cadru Unic de Asistență: reforma administraţiei publice şi livrarea serviciilor publice; infrastructura şi interconexiuni; comerţ, business, angajare şi educaţie; justiţie, securitate şi controlul frontierelor. În cadrul ședinței a mai fost menționat faptul că Uniunea Europeană rămâne a fi lider absolut la capitolul asistenței financiare nerambursabile acordate Republicii Moldova, oferind peste 840 mil. euro sub formă de grant de la începutul cooperării cu RM și, începând cu 2007, ajutor financiar prin intermediul instrumentelor europene de vecinătate în cuantum de 782 de mil. euro. Pavel Filip a cerut să fie revizuite mecanismele de gestionare a procesului de valorificare a asistenței externe și implicit, activitatea CIPS. Comitetul Interministerial pentru Planificare Strategică este o structură prezidată de Prim-ministru şi constituită din membri ai Guvernului şi reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, care are misiunea de asigurare a unui proces integrat de planificare strategică, în care să fie corelate în cea mai eficientă manieră priorităţile naţionale cu politicile elaborate de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, angajamentele internaţionale asumate şi cadrul de resurse interne şi externe.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.