23
05 2014
1742

„e-Factura” - rezultate la doar 3 luni de la lansare

Serviciul „e-Factura” a fost lansat în Republica Moldova la 11 februarie 2014. În doar 3 luni acesta a reușit să-și justifice pe deplin existența, iar cifrele vorbesc de la sine. 826 de companii (957 utilizatori unici) au optat pentru gestiunea electronică a facturilor, simplu, sigur și comod și s-au abonat la serviciul „e-Factura”. În perioada de referință au fost generate 1907 de facturi, dintre care au fost finisate 1858. Recordul în ceea ce privește valoarea totală fără TVA a unei facturi înregistrează la momentul actual 1 490 317 lei. Totalul sumei de facturare pentru perioada de referință se ridică la 25 589 294,01 de lei și Total TVA 3 958 853.51 de lei. Tranzacțiile comerciale reprezintă esența activității agenților economici, or cifrele de mai sus demonstrează creșterea gradului de conștientizare a antreprenorilor autohtoni în ceea ce privește beneficiile digitizării procesului de facturare. Asimilarea e-Facturii este mai pronunțată în țările membre a UE. Iar de curând, cu aprobarea de către Parlamentul European a Directivei 2014/55/UE privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice s-a realizat un pas enorm spre crearea unei piețe unice digitale în Europa. Aplicarea standardelor armonizate în țările membre va rezolva problemele de interoperabilitate economică și va reduce costurile pentru companiile participante la comerțul transfrontalier. Rezultatele înregistrate după implementarea e-facturării în domeniul achizițiilor publice în câteva dintre țările europene, la nivelul unor țări europene, îi determină pe tot mai mulți antreprenori să-și revizuie poziția față de factura electronică. Astfel, se poate aduce exemplul contribuabililor danezi, care economisesc anual 150 milioane de euro, iar antreprenorii locali și-au redus costurile cu 50 milioane de euro - și toate datorită utilizării e-Facturii. Mai mult, Comisia Europeană estimează că prin implementarea unui sistem de e-facturare armonizat la nivelul UE ar genera o economie de 2,3 miliarde de euro anual. Și mai palpabile sunt implicațiile e-facturării la nivel microeconomic. Un studiu realizat la comanda Ricoh Europe (graficul prezentat) arată că procesarea unei facturi pe hârtie poate costa o companie până la 17,6 euro, costul unei versiuni electronice fiind de 2,5 ori mai mic (6.7 euro). Emiterea unei facturi pe hârtie costă 11.1 euro, versus 4.7 euro în formă digitală. Grafic: Studiu comparativ al costurilor de procesare şi emitere a facturilor pe hîrtie şi în format electronic (euro) Economiile generate de utilizarea e-facturării pot fi cu succes reinvestite în dezvoltarea companiilor la nivel individual sau inovare și pentru dezvoltare la nivel macroeconomic. În Republica Moldova serviciul e-Factura este implementat în 3 etape: etapa pilot (11.03.2014), etapa experimentală (01.06.2014) și etapa industrială (01.01.2015) – prima etapă fiind deja în finalizare. Mentenanţă tehnică a serviciului este asigurată de către specialiştii Î.S. „Fiscservinform” - în vederea întreţinerii şi asigurării funcţionării continue a acestuia. Unul din avantajele „e-Facturii” vizează faptul că aceasta poate fi utilizată în două modalităţi:
  1. În cazul cînd doar furnizorul este înregistrat în sistem şi utilizează „e-Factura” - sistemul se rezumă la procesul de generare şi redactare al facturii sau facturii fiscale. Cu ajutorul serviciului poate fi generată factura electronică, completînd spaţiile vizate cu datele necesare. Ulterior factura este imprimată şi prezentată beneficiarului pe suport de hîrtie, utilizînd în acest sens hîrtie simplă şi nu formulare special desemnate. La tipărirea facturii acesteia i se atribuie serie şi număr unic.
  2. În situaţia cînd ambii participanţi la tranzacţia economică (furnizorul şi beneficiarul) utilizează „e-Factura”, furnizorul generează factura electronică, o semnează cu semnătura digitală şi o remite beneficiarului. Cumpărătorul analizează datele şi în cazul lipsei obiecţiilor, semnează factura la rîndul său şi tranzacţia se consideră validă. Astfel, agenţii economici - furnizorul şi cumpărătorul, dispunînd de semnături electronice pot semna documentul de intrare şi ieşire, asigurînd disponibilitatea electronică a facturii. Tot procesul durează cîteva minute. Documentul circulă doar în limitele sistemului şi nu necesită a fi tipărit pe hîrtie.
„e-Factura” este destinată în special mediului de business, iar printre principalele beneficii pe care le aduce se numără:
  • Reducerea costurilor implicate în procesul de facturare – prin eliminarea cheltuielilor de manipulare a facturilor pe hârtie (emitere/ transmitere/ taxe poștale/ stocare, etc.);
  • Acoperire legală – factura electronică, având aceeași valoare juridică precum factura clasică, pe hârtie;
  • Îmbunătățirea relației cu clienții – prin simplificarea procesului de facturare și reducerea timpului de transmitere a facturilor;
  • Eficientizarea procesului de business propriu-zis – prin optimizarea cheltuielilor ce țin de consumabile, transport, alocarea resurselor umane
și nu în ultimul rând putem menționa aplicabilitatea e-Facturii în politica de responsabilitate socială corporatistă, factura electronică anulând consumul de resurse naturale. Aici puteți vizualiza mai multe detalii despre serviciul e-Factura.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.