29
04 2015
1246

Furnizorii de comunicații electronice vor putea prezenta ANRCETI datele statistice despre activitatea sa în format electronic

Începând cu 1 mai 2015, furnizorii de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice vor putea trimite către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) rapoartele statistice despre evoluţia pieţelor pe care activează şi veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicațiilor electronice în format electronic prin sistemul informaţional „Raportare on-line”. Acest sistem a fost testat de ANRCETI timp de patru luni şi va fi lansat la 1 mai curent. ANRCETI consideră că trimiterea rapoartelor în format electronic va fi în beneficiul furnizorilor, întrucât va minimiza costurile şi timpul utilizat de către aceştia pentru raportarea datelor. Implementarea noului sistem informaţional va simplifica procedura de raportare, va reduce povara administrativă şi birocraţia, contribuind astfel la ameliorarea climatului de afaceri în sectorul comunicaţiilor electronice. Totodată, acest proiect va permite de a reduce timpul de procesare a rapoartelor expediate de furnizori şi va contribui la creşterea calităţii datelor colectate de ANRCETI. Sistemul informațional „Raportare on-line” este disponibil pe pagina web a ANRCETI, www.anrceti.md, sau poate fi accesat direct pe pagina de autentificare a utilizatorului, acesta urmând să introducă în bara de adrese a browser-ului adresa eservicii.anrceti.md. Sistemul este conceput conform principiului „cabinet personal de lucru”, unde fiecare furnizor autentificat în sistem va avea posibilitatea de a crea, edita, vizualiza și expedia rapoartele respective, aplicând semnătura digitală. Pentru implementarea cu succes a sistemului informațional automatizat de raportare electronică, ANRCETI a desfăşurat trei sesiuni de instruire pentru furnizorii care activează în sectorul comunicațiilor electronice. Lansarea sistemului informaţional „Raportare on-line” este prevăzută în planul de implementare a Concepţiei Sistemului Informaţional Integrat al ANRCETI (SIIA). Crearea SIIA are scopul de a automatiza procedura de prezentare a datelor de către furnizori şi cea de obţinere a actelor permisive de către solicitanţi, inclusiv de către doritorii de a activa în sectorul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei.

via | www.anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.