10
07 2014
2260

În atenţia agenţilor economici plătitori de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat!

Conform prevederilor art. 187, alin. (21) din Codul Fiscal al Republicii Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012 subiecţii impunerii cu TVA din municipiile Chişinău, Bălţi şi Comrat prezintă rapoarte Serviciului Fiscal de Stat exclusiv în format electronic. Aceste acţiuni se înscriu în Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - „Moldova electronică”, prin care au fost puse bazele unei abordări sistemice asupra sporirii capacităţii tehnologiilor informaţionale în toate domeniile de activitate social-economică, inclusiv în sectorul public. Reieşind din cele expuse, întru respectarea prevederilor legislative şi normative specificate, în perioada septembrie-decembrie 2011, Î.S. „Fiscservinform” a asigurat conectarea a cca 15 000 de contribuabili la serviciul automatizat de raportare fiscală „Declaraţie electronică”. În acest scop cu agenţii economici a fost semnat Acordul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”. Menţionăm că Acordul dat, fiind încheiat pentru o perioadă de 3 ani, expiră în anul curent. Respectiv, atenţionăm despre necesitatea de a semna un nou Acord în vederea asigurării accesului continuu la serviciile electronice fiscale. Luînd în considerare că paleta de servicii fiscale, prestate prin intermediul tehnologiilor avansate, s-a extins considerabil (SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”, SIA „e-Factura”, SIA „Contul curent al contribuabililor”, etc) - noul Acord prevede prestarea gratuită şi a serviciilor lansate recent. Astfel, plătitorii de TVA din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat, în persoana conducătorului şi a contabilului-şef, vor fi invitaţi să se prezinte conform unei programări prealabile la unul din Centrele de Conectare Regională (CCR):
  • CCR pe mun. Chişinău - mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 162, et. 2, oficiul 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare);
  • CCR pe mun. Bălţi - mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 128 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi);
  • CCR pe mun. Comrat mun. Comrat, str. Comsomolului, nr. 20 (în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat).
Detalii privind termenii şi condiţiile de prezentare vor fi expediate pe adresele de e-mail, care au fost indicate în momentul înregistrării pe site-ul servicii.fisc.md a persoanelor responsabile de semnarea dărilor de seamă fiscale în format electronic. Concomitent, informaţii suplimentare găsiţi pe portalul servicii.fisc.md şi fiscservinform.md. Notă! În caz că persoanele responsabile de semnarea declaraţiilor fiscale (conducătorul sau contabilul-şef) au fost schimbate, semnăturile electronice adiţionale de autentificare vor fi eliberate conform tarifelor aprobate de Î.S. „Fiscservinform”. Totodată, dacă semnătura Dvs. este validă şi nu au fost schimbate persoanele enunţate sau nu au fost modificate datele de identificare ale acestora - serviciile CCR se oferă gratuit. Pentru informaţii suplimentare contactaţi Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform”, la numărul de telefon (022) 822-222 sau ne puteţi scrie pe adresa de e-mail asistenta@fsi.fisc.md.

via servicii.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.