09
09 2014
1714

Î.S. „Fiscservinform” continuă procedura de semnare a noilor Acorduri la servicii electronice fiscale

Luînd în considerare că în timpul apropiat expiră Acordul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”, încheiat în 2011 cu plătitorii de TVA vizaţi de art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, începînd cu 11 august curent a fost iniţiat procesul de semnare a noilor Acorduri de conectare la serviciile electronice fiscale.

Reieşind din cele expuse, dar şi întru asigurarea accesului continuu la serviciile fiscale electronice — rugăm respectuos persoanele responsabile (conducătorul, contabilul-şef, altă persoană împuternicită cu drept de semnare a dărilor de seamă fiscale) din cadrul entităţii DVS să se prezinte conform programării cu tot setul de documente la unul din Centrele de Conectare Regională (CCR):

  1. CCR pe mun. Chişinău — mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 162, et. 2, oficiul 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare);
  2. CCR pe mun. Bălţi — mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 128 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi);
  3. CCR pe mun. Comrat — mun. Comrat, str. Comsomolului, nr. 20 (în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat).

În caz că nu V-aţi prezentat la data şi ora indicată, este necesar să realizaţi programare suplimentară, contactînd Î.S. „Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822-222, unde operatorul va comunica detalii în conformitate cu care trebuie să Vă prezentaţi la CCR.

Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice poate fi vizualizat în prealabil pe portalul servicii.fisc.md.

Important! În caz că Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice nu va fi încheiat înainte de expirarea Acordului precedent, accesul entităţii DVS la serviciile fiscale electronice va fi blocat în mod automat.

Pentru detalii contactaţi Centrul Unic de Apel al SFS la numărul 0 8000 1525 sau la Centrul de Asistenţă tehnică, apelînd (022) 822-222.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.