04
08 2016
1929

Mai mult de 10 persoane angajate - dările‬ de ‪seama‬ ‎fiscale‬ se prezintă electronic‬‬‬‬‬‬‬‬‬

În atenția contribuabililor care au conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent - mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de munca ori prin alte contracte trebuie să prezinte dările de seamă fiscale utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică. Conform legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată În Monitorul Oficial nr.184-192 din 01 iulie 2016 unde a fost completat art.187(21) din Codul Fiscal cu o nouă obligațiune care prevede că, începînd cu 01 iulie 2016, contribuabilii vizați vor utiliza serviciul electronic „Declarație Electronică”. Respectiv contribuabilii care încă nu sunt conectați la serviciile fiscale electronice, o pot face înregistrîndu-se preventiv pe portalul www.servicii.fisc.md, în calitate de utilizator, persoanele responsabile de semnarea documentelor fiscale din cadrul entităţii raportoare. Menționăm că lipsa înregistrărilor duce la imposibilitatea oferirii accesului la serviciile fiscale electronice. Totodată, subliniem că accesul la serviciile fiscale se oferă gratuit în baza Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice pe un termen nelimitat (conectarea la servicii fiscale electronice, întrebarea nr. 6). Dacă doriți să procuraţi o semnătură electronică de la Î.S. „Fiscservinform” completați cererea on-line, iar noi vă oferim posibilități de a economisi timp şi nervi, prin reducerea cozilor insuportabile de la ghişee.

Toate consultațiile privind modalitatea de obținere a semnăturii electronice precum și domeniul de aplicabilitate al acesteia o puteți obține apelînd la numerele de telefon (022)822222, (022)822040.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.