16
06 2015
1962

MTIC anunță despre tranziția la televiziunea digitală terestră

În conformitate cu obligațiile asumate de către Republica Moldova prin semnarea Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră “Geneva-2006”, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor anunță despre tranziția la televiziunea digitală terestră, începând cu 17 iunie curent. Pentru a asigura acomodarea treptată a populației, dar și pentru a oferi posturilor TV posibilitatea să migreze la transmisiunea în format digital, procesul de tranziţie la televiziunea digitală terestră se va implementa treptat, în decurs de 3 ani, perioadă în care reţelele ce difuzează semnal analogic şi cele care emit semnal digital vor funcţiona paralel. Totuși, începând cu 17 iunie 2015, canalele TV în format analogic nu vor beneficia de protecţie în caz de perturbaţii cauzate de canalele TV care transmit în format digital, iar în cazul perturbaţiilor create televiziunilor de tip digital de către canalele de televiziune analogică terestră, acestea urmează a fi sistate. Pentru a recepționa semnalul programelor televiziunii digitale terestre este nevoie de un televizor în formatul DVB-T2 (cu receptor încorporat) sau un receptor STB. Pe parcursul a primilor 3 ani, deținătorii televizoarelor de tip vechi vor putea recepționa în continuare programele televiziunii analogice. Din punct de vedere tehnic, tranziția la televiziunea digitală terestră va fi asigurată de către ÎS ”Radiocomunicații”, operator naţional în domeniul difuzării programelor de radio şi televiziune în Republica Moldova, care va crea două multiplexe cu acoperire naţională. În același timp, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor va promova adoptarea cadrului normativ necesar și va asigura, în limita bugetului disponibil, familiile nevoiașe cu receptoare de tip STB care, fiind conectate la televizor, vor recepționa semnalul emis de televiziunile digitale terestre. Televiziunea digitală terestră reprezintă o necesitate a societății moderne și oferă un șir de avantaje, între care, o calitate net superioară a imaginii şi sunetului, posibilitatea de dezvoltare a reţelelor sincrone pe aceleaşi canale de frecvență, majorarea numărului de programe TV, utilizarea eficientă a resurselor spectrului radio, posibilitatea transmisiunii simultane, în acelaşi flux digital multiplexat, de programe TV şi date suplimentare.

via | mtic.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.