14
02 2014
3848

SIA „Declaraţie electronică” - instrument modern de raportare fiscală

„Declaraţie electronică” este un serviciu dezvoltat şi prestat de Î.S. ”Fiscservinform”, disponibil contribuabililor pe portalul www.servicii.fisc.md şi prin intermediul căruia aceştia perfectează şi prezintă on-line rapoartele către organele fiscale. Utilizînd sistemul dat de raportare, agenţii economici beneficiază de o serie de avantaje: excluderea necesităţii de deplasare la oficiul fiscal, economisirea resurselor alocate pentru raportare fiscală, flexibilitatea procesului de prezentare a declaraţiilor, datorită funcţionării serviciului 24/24ore, 7 zile pe săptămînă, în condiţii de maximă comoditate. Colaboratorii întreprinderii tind să creeze continuu condiţii eficiente pentru depunerea rapoartelor fiscale, încît agenţii economici să interacţioneze on-line cu SFS fără impedimente. Corespunzător analizelor efectuate, se observă o evoluţie crescătoare a cifrelor aferente ”Declaraţiei electronice”, ceea ce demonstrează că agenţii economici şi cetăţenii Republicii Moldova optează pentru calitatea şi operativitatea. În următorul tabel sunt prezentate rezultatele statistice care vizează procesul de raportare electronică în luna ianuarie 2014, inclusiv datele detaliate pentru ultimele 3 zile: Datele din tabelul expus atestă o creştere a numărului de agenţi economici care raportează electronic, în special în ultimele zile ale lunii. Din acest considerent, Alexandr Ghiţman, Şeful Secţiei de Asistenţă a Clienţilor, din cadrul Î.S. „Fiscservinform” menţionează:
„Agenţii economici obişnuiesc să amîne procedura de expediere a rapoartele fiscale pentru ultima zi, dar astfel ei se expun riscului unui trafic aglomerat a fluxului de informaţie pe portalul www.servicii.fisc.md, care se va solda cu un timp îndelungat de transmitere a declaraţiilor către organul fiscal. Prin urmare, pentru a evita asemenea situaţii este oportun de a raporta către IFS pînă la data limită”.
Contribuabilii care au întîmpinat anumite dificultăţi în procesul de depunere a dărilor de seamă prin intermediul serviciului de raportare “Declaraţie electronică” au avut posibilitatea să contacteze Secţia de Asistenţă a Clienţilor a Î.S. „Fiscservinform”, la numărul de telefon (022) 822-222, unde au primit suportul informativ-consultativ şi chiar tehnic necesar. În scopul asigurării comodităţii tuturor agenţilor economici, secţia nominalizată a activat la finele perioadei de raportare după un program de muncă extins. Astfel, în perioada 01-31 ianuarie 2014, de către Secţia de Asistenţă a Clienţilor au fost preluate 9489 apeluri telefonice, dintre care 4098 au fost unice. Tehnologia aplicată în procesul de activitate a acestei secţii permite conectarea simultană a mai multor operatori şi direcţionarea automată pe mai multe linii, astfel încît contribuabilului să i se răspundă cît mai curînd posibil, evitîndu-se timpul de aşteptare prea mare. Drept o sinteză a celor expuse, dl Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. „Fiscservinform” a ţinut să puncteze că:
„Asigurarea calităţii şi continuităţii procesului de transmitere şi recepţionare a documentelor fiscale prin SIA „Declaraţie electronice” este un obiectiv de bază pentru întreprinderea noastră. Anume în acest mod tindem să stabilim relaţii de bună colaborare cu clienţii şi să satisfacem aşteptările lor vizavi de acest sistem. Totodată, avînd în vedere că se apropie termenul limită de prezentare a declaraţiilor privind impozitul pe venit al persoanelor fizice ţin să reamintesc că posibilitatea de utilizare a SIA „Declaraţie electronică” o au nu doar persoanele juridice, ci şi cele fizice, cărora serviciul le este prestat absolut gratuit. Preconizăm că în luna martie curent vor fi expediate un număr impunător de declaraţii prin intermediul acestui serviciu. Astfel, pentru a oferi operativitate şi eficienţă în procesul de depunere a dărilor de seamă de către contribuabili, specialiştii întreprinderii desfăşoară activităţi de ajustare şi optimizare a sistemului.”
Menţionăm, că pentru a beneficia de avantajele „Declaraţiei electronice”, utilizatorii potenţiali vor încheia cu Î.S. „Fiscservinform” Acordul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”. Preventiv însă, este necesar de a face o programare prealabilă, apelînd Centrul de Asistenţă şi Contact al întreprinderii, iar apoi la data şi ora convenită să Vă prezentaţi cu actele necesare la una din următoarele reprezentanţe ale Î.S. „Fiscservinform”:
  • Centru de Conectare Chişinău - bd. Ştefan cel Mare, nr. 162, et 2, of. 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare);
  • Centrul de Conectare Bălţi - str. Ştefan cel Mare, nr. 128 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi);
  • Centrul de Conectare Comrat - str. Comsomolului, nr. 20 (în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat)
Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de conectare la serviciul „Declaraţie electronică” contactaţi Centrul de Asistenţă şi Contact al Î.S.”Fiscservinform”, la numărul de telefon (022) 822-222 sau vizitaţi portalul servicii.fisc.md, compartimentul ”Întrebări frecvente”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.