29
07 2014
1412

“Sisteme cloud integrate” pentru Guvernul Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova a finalizat cu succes etapa de pilotare a tehnologiilor Cloud Computing în cadrul ministerelor şi agenţiilor guvernamentale. Lansat în februarie 2013, cu sprijinul Băncii Mondiale, sistemul de cloud privat (MCloud) al guvernului este folosit în prezent de 19 ministere şi agenţii în scopul de a pune servicii de guvernare electronică la dispoziţia publicului. Principalele produse MCloud: IaaS, MPass (serviciul guvernamental de autentificare şi control al accesului), MSign (serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală), şi MPay (serviciul guvernamental de plăţi electronice) – sunt asimilate în mod rapid atât de către clienţii guvernamentali cât şi de către cetăţeni. Serviciile electronice găzduite pe platforma MCloud sunt extrem de solicitate şi adoptate de către publicul larg. Centrul de Guvernare Electronică/ Directorul Tehnologiilor Informaţionale al Guvernului în parteneriat cu ministerele sectoriale pilotează noi servicii de management al conţinutului, management al documentelor şi de schimb al datelor, pentru a sprijini transformarea digitală a guvernării precum şi modernizarea şi îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice. Datorită popularităţii sale, prima etapa de pilotare a platformei MCloud a atins limitele capacităţii sale în acelaşi an în care a fost lansată. De asemenea, în vederea consolidării şi îmbunătăţirii rezilienţei şi securităţii acesteia, este necesară instituirea celui de-al doilea centru de prelucrare a datelor de la distanţă. Bazându-ne pe aceste progrese semnificative, am emis de curând un document de ofertă publică prin care ne exprimăm dorinţa de a asigura cea de-a doua fază a platformei MCloud, care va fi instalată într-un centru de prelucrare a datelor de la distanţă (http://bit.ly/1neZdYN). Infrastructura suplimentară va mări de cel puţin trei ori capacitatea platformei MCloud şi îi va acorda un plus de stabilitate datorită celui de-al doilea centru de prelucrare a datelor de la distanţă precum şi resurselor cloud distribuite. Etapa a doua a platformei MCloud va contribui, de asemenea, la extinderea capacităţile noastre de autoservire şi de furnizare a unor servicii noi şi eficiente de copiere de rezervă şi arhivare. Acest document de ofertă publică acoperă un domeniu de aplicare destul de larg, inclusiv un centru modular automat de prelucrare a datelor, o platformă de virtualizare, o infrastructură şi mai multe instrumente de stocare şi arhivare precum şi un software de management al sistemului cloud, mai mult decât atât, toate acestea urmează să fie livrate de către un singur prim furnizor. Am întocmit acest document în conformitate cu principiile noastre fundamentale, şi anume de transparenţă şi concurenţă loială, precum şi în baza celei mai avantajoase oferte de preţ pentru investiţia de fonduri guvernamentale. Eforturile pe care le depunem marchează un alt nivel de inovaţie în utilizarea a platformei de Cloud Computing în cadrul ministerelor şi agenţiilor guvernamentale. Suntem în căutarea celei mai vaste serii de răspunsuri de pe piaţă astfel încât să putem selecta cel mai bun partener cu care să lucrăm împreună în vederea atingerii scopului propus pe calea transformării digitale a guvernării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.