09
06 2013
3930

Vitalie Coceban : "Contul curent fiscal on-line – un nou serviciu pentru contribuabili"

Dezvoltarea serviciilor electronice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat este un proces continuu şi consecutiv, ce se realizează în baza „Planului de dez-voltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015”. Politica de ad-ministrare fiscală este orientată spre o interacțiune comodă, prietenoasă şi transparentă cu contribuabilii, utilizînd pe larg tehnologiile informaționale şi mediul de comunicare – internet. În acest sens, se identifică permanent noi modalități de interacțiune cu agenții economici şi persoanele fizice, ast-fel încît să se contribuie la promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară, şi uşurarea executării obligațiilor fiscale de către contribuabili. Implementarea serviciului a fost posibil cu suportul Programului USAID Comerţ, Investiții şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător (BRITE), Î.S. „Fiscservinform” şi compania DAAC System Integrator.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

2 comentariu

avatar
Care este data lansarii acestui serviciu? Deja de mai mult de un an acest serviciu se elaboreaza...., iar contribuabilii in continuare trebuie sa solicite situatii de la angajatii fiscului. Cit despre contribuabilii care au multe subdiviziuni si nu se deservesc la DACM nici nu mai vorbim, cite solicitari si cit timp le ia ca sa primeasca soldurile pe impozite.
avatar
Se preconizeaza sa fie disponibil din trimestrul IV 2013.
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.