31
03 2015
1563

Vitalie Coceban: Internetul ajută contribuabilii să fie mai concurabili, mai rapizi şi mai calitativi în afacerile sale

Administratorul Î.S. „Fiscservinform”, Vitalie Coceban a oferit un interviu pentru CURENTUL.md, în care a vorbit despre avantajele serviciilor electronice, importanţa securităţii datelor cu caracter personal, dar şi despre planurile pentru 2015 ale întreprinderii pe care o gestionează. - Dle. Coceban, unul dintre cele mai importante proiecte dezvoltate de Î.S. „Fiscservinform” este serviciul „Declaraţie electronică”. Oferiţi-ne, Vă rog, mai multe detalii despre acest serviciu. - Într-adevăr, dezvoltarea serviciului “Declaraţie electronică” reprezintă o direcţie importantă în activitatea întreprinderii noastre. Acest instrument a fost lansat în 2009 de către Serviciul Fiscal de Stat pentru a oferi persoanelor fizice şi juridice posibilitatea să depună electronic dări de seamă fiscale, utilizând internetul şi calculatorul. Întreprinderea noastră fiind responsabilă de buna funcţiune a serviciului dat, reieşind din statutul său de administrator tehnico-tehnologic al Sistemului informaţional fiscal. „Declaraţia electronică” poate fi accesată, completată şi expediată de pe ghişeul unic al serviciilor electronice fiscale - portalul servicii.fisc.md. Iar pentru a-i confirma autenticitatea, declaraţia necesită a fi semnată cu una din cele trei semnături electronice valabile în Republica Moldova. Mă refer la semnătura primită de la întreprinderea noastră - ,,Fiscservinform”, de la operatorii de telefonie mobilă - semnătura mobilă, sau semnătura digitală, emisă de către Centru de Telecomunicaţii Speciale. - Câte persoane fizice şi juridice au apelat până acum la acest serviciu? - Avem o cifră de circa 9 000 de cetăţeni care s-au abonat la acest serviciu pe parcursul anilor. Evident, că nu toţi cei 9 000 depun declaraţii prin metoda automatizată - persoanele îşi mai schimbă locul de muncă, unii rămân la un singur loc de muncă şi astfel nu mai este necesar să depună declaraţii pe venit. Respectiv, avem o statistică ce reflectă circa 3200 de cetăţeni care depun declaraţiile de venit. Dacă vorbim despre contribuabili - persoane juridice, atunci ei folosesc acest serviciu de raportare nu numai pentru depunerea declaraţiilor pe venit, dar şi a declaraţiilor pe alte impozite şi taxe, cum ar fi declaraţia TVA, de accize, declaraţii destinate fondului social şi multe alte rapoarte conform legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Aici putem vorbi de o totalitate de circa 34 000 de agenţi economici, care utilizează serviciul dat şi depun declaraţii lunar, trimestrial şi anual. Deci, lunar putem menţiona că avem peste 100 000 de declaraţii, care sunt depuse în formă electronică, şi trimestrial acest indicator atinge cifra de 150 000 declaraţii. - Apropo, ştim că există cazuri când statul este obligat să restituie unor persoane fizice bani din impozitele achitate. Acest lucru se poate efectua şi electronic? - Evident. În acelaşi serviciu - „Declaraţie electronică” pentru persoanele fizice există funcţionalitatea de depunere online a cererii de restituire a impozitului pe venit. La fel, după ce persoana fizică s-a autentificat în biroul său electronic, aceasta are posibilitatea să aleagă unde să depună cererea, care îi permite ca impozitul supra-plătit să fie restituit în formă de bani sau repartizat pe alte impozite. - Nu putem să nu vă întrebăm şi de modul în care sunt procesate datele şi stocată informaţia. Cât de sigură este aceasta? - Sistemul informaţional fiscal nu este doar un portal care prestează servicii electronice contribuabililor. Toate documentele fiscale electronice sunt procesate şi stocate pe servere specializate, în spaţii protejate de acces neautorizat şi securizate cu diferite soft-uri certificate în domeniu. Aceste softuri rulează în centru de date, la fel cu scopul de a proteja 24/24 datele cu caracter confidenţial de acces din reţelele publice online. Paza acestui centru este asigurată la fel de sisteme de semnalizare automată contra incendiului sau accesului necondiţionat. Securitatea informaţiilor din documente electronice ţine nu numai de scurgerea informaţiilor din aceste documente, dar şi de integritatea datelor, protecţia lor faţă de intervenţii cu intenţia de a le modificate sau distruge. Respectiv, sistemul de securitate, este o totalitate de soluţii, care asigură integritatea, accesibilitatea şi disponibilitatea datelor 24/24. Deci, dacă din cauza suprasolicitării serviciului „Declaraţie electronică” la un moment dat nu va funcţiona posibilitatea depunerii declaraţiilor în formă electronică, aceasta tot este o întrebare de securitate, pentru că serviciul nu este disponibil pentru utilizare. Din aceste considerente intreprinderea a implenetat integral politica de securitate informaţională bazată pe standardul ISO/IEC 27001-2013. - Dle. Coceban, ce planuri are Î.S. "Fiscservinform" pentru 2015? - Toate obiectivele privind dezvoltarea întreprinderii ţin de administrarea, mentenanţa şi dezvoltarea sistemului informaţional fiscal, ca o totalitate de soluţii IT destinate îmbunătăţirii continue a administrării fiscale. Fiind o întreprindere specializată în serviciile bazate pe tehnologii avansate şi având specialişti pregătiţi anume în administrarea sistemelor, reţelelor, infrastructurii de servere, bazelor de date - obiectivele noastre majore sunt legate nemijlocit de crearea noilor servicii electronice pentru cetăţeni, la solicitarea Serviciului Fiscal. Adică, dezvoltarea soluţiilor automatizate de evidenţă şi administrare fiscală, modernizarea infrastructurii la nivel de platforme de bază de date şi la nivel de soluţii tehnice. Un aspect important este trecerea treptată a respectivelor servicii electronice pe tehnologii care să poată rula cu succes şi pe echipamentele mobile, încât ele să fie accesibile şi uşor de utilizat din diferite puncte de acces la internet. De asemenea tindem să dezvoltăm serviciile fiscale electronice, încât să micşorăm timpul de interacţiune a cetăţenilor cu funcţionarii fiscali şi să minimizăm numărul de deplasări la oficiul Serviciului Fiscal. Toate acestea le putem atinge prin elaborarea noilor servicii automatizate privind: înregistrarea agenţilor economici ca plătitor TVA, înregistrarea sau înnoirea patentei, înregistrarea electronică a subdiviziunilor şi multe, multe altele. În acest context, pentru 2015 preconizăm realizarea unui spectru de servicii electronice, care ar automatiza sau digitiza obţinerea documentelor vizate, încât agentul economic să nu mai fie nevoit de fiecare dată să se deplaseze la Serviciul Fiscal pentru a beneficia de servicii, pe care le poate accesa online. Al treia obiectiv major este automatizarea business-proceselor a inspectorilor fiscali, la capitolul control fiscal, restituirea TVA, sau restituirea accizelor, contestaţii, urmărirea silită, asistenţă juridică, instruire şi informare şi altele. - Ce mesaj aveţi pentru contribuabilii din R. Moldova? - Este important ca contribuabilii să agreeze utilizarea tehnologiilor moderne în favoarea lor şi în scopul optimizării afacerilor sale. Soluţiile informatice, serviciile electronice, internetul vor lărgi oportunităţile utilizatorilor şi le va da posibilitate să fie mai concurabili, mai rapizi şi mai calitativi în organizarea activităţii desfăşurate. La fel, îndemn cetăţenii să utilizeze pe larg serviciile fie prestate de autorităţile publice, fie apărute nemijlocit în mediul de afaceri. În acest context, mă refer şi la plăţi electronice, la achiziţii electronice, raportarea sau interacţiunea electronică cu diverse companii private sau instituţii de stat şi multe alte servicii oferite prin intermediul reţelei internet. Având în vedere dezvoltarea vertiginoasă a instrumentelor IT, în următorii ani un nivel mai înalt de competitivitate şi rezultate mai bune vor atinge acele companii care sunt capabile să-şi reorganizeze activitatea cu ajutorul acestor instrumente. Astfel, vor putea rapid să ia decizii corecte şi măsuri eficace pentru a menţine relaţii de succes cu clienţii lor.

Pentru informaţii suplimentare privind activitatea Î.S. "Fiscservinform", Vă rugăm să contactaţi Centrul nostru de apel la numărul de telefon (022) 822-222

via | www.fiscservinform.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.