News

Prețurile de transfer: discuții cu mediul de business

La 1 ianuarie 2024 au intrat în vigoare regulile privind prețurile de transfer, aprobate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte legislative (politica fiscală și vamală pentru anul 2023 și 2024). La  9 februarie curent au fost publicate regulile de implementare a prețurilor de transfer, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 9 din 26 ianuarie 2024,  care reprezintă cadrul secundar aferent noului principiu.

 

În același timp, mediul de business încă se confruntă cu o serie de neclarități ce țin de implementarea corectă a noului principiu. În acest sens, a fost organizată o conferință în cadrul căreia experți de la compania de audit și consultanță fiscală Deloitte, în colaborare cu AmCham Moldova, au oferit participanților mai multe explicații  privind implementarea corectă a prețurilor de transfer.

 

Principiul prețurilor de transfer prevede că, contribuabilul care încheie tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală pe parcursul unei perioade fiscale, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, fără TVA, egală sau mai mare de 20 mil. lei, este obligat să întocmească și să prezinte informația privind prețurile de transfer, iar dacă valoarea tranzacțiilor este egală sau mai mare de 50 mil. lei, pe lângă informația respectivă, este obligat să prezinte și dosarul privind prețurile de transfer.

 

 

Evenimentul a fost dedicat legislației și practicilor din domeniul prețurilor de transfer, oferind o perspectivă de ansamblu asupra cadrului legislativ local și internațional, reglementările aplicabile, metodele de verificare a prețurilor de transfer, procedura de evitare a dublei impuneri și posibilele sancțiuni etc.

 

Pavel Dima, Șef adjunct al Direcției generale expertiză juridică, Servicul Fiscal de Stat: Prețurile de transfer reprezintă un concept nou pentru Republica Moldova, dar nu și pentru restul statelor. Este o provocare atât pentru autoritatea fiscală, cât și pentru contribuabili. Legislația a fost aprobată, respectiv, deja este aplicabilă  și contribuabilii urmează să examineze toate tranzacțiile prin prisma lungimii de braț, pentru a corespunde prevederilor și pentru a asigura corectitudinea formării prețurilor de transfer.

Un aspect important în acest sens este verificarea respectării principiului lungmii de brat. Multe state practică verificarea directă prin control fiscal, noi, la acest capitol am preluat o experiență destul de bună din Ucraina. Aceasta  prevede mai întâi, verificarea preliminară - ce va consta într-o discuție cu contribuabilul referitoare la respectarea/nerespectarea principiului lungimii brațului și acordarea dreptului să-și ajusteze benevol prețul la etapa de verificare preliminară. Ulterior, dacă contribuabilul nu acceptă această verificare preliminară și ajustarea benevolă, deja se va iniția controlul fiscal propriu-zis, unde se va ajusta la valoarea de piață.

 

Principiul lungimii de braț presupune ca tranzacțiile între persoane afiliate să se desfășoare la prețuri de piață, respectiv, la prețuri pe care le-ar fi practicat și societățile independente în condiții similare.

 

Lilia Colin - lider local al biroului Deloitte Moldova: Principiul prețurilor de transfer a devenit din ce în ce mai relevant odată cu globalziarea și creșterea comerțului internațional. Este esential să înțelegem că într-o economie globalizată, companiile internaționale se confruntă cu provocări ce vizează stabilirea corectă a prețurilor de achiziție a bunurilor și serviciilor, în special între companiile care aparțin acelorași grupuri. Este important să respectăm principiul prețurilor de transfer într-o economie de piață sănătoasă, pentru asigurarea unei concurențe loiale și a distribuției corecte a profitului unei organizații între subsidiari.

 

Prețurile de transfer se aplică tuturor persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova și persoanelor juridice străine care dețin sucursală/reprezentanță permanentă în RM care dețin persoane afiliate și efectuează tranzacții între ele.

 

Ciprian Gavriliu – Partener Deloitte România și Moldova: Cea mai mare provocare pentru România la etapa implementării prețurilor de transfer au fost controalele fiscale, pentru că după ce a fost aprobat cadrul normativ, contribuabilii au început să pregătească documentația prețurilor de transfer. Dar cu adevărat au conștientizat importanța prețurilor de transfer efectiv în cadrul controlului fiscal, în discuțiile cu inspectorii și atunci când au primit primele ajustări la prețurile de transfer. În România nu au fost controale preliminare, nu au fost ajustări benevole, efectiv s-au început direct controalele pe prețuri de transfer, efectuate de către autorități. Focusul a fost, dar și este în continuare pe tranzacțiile cu nerezidenții, nu pe tranzacțiile locale, aceasta nu înseamnă că nu sunt ajustate și tranzacțiile locale, doar că impactul pe ele nu este atât de mare.

 

Dosarul prețurilor de transfer este un document în care se analizează și se justifică prețurile tranzacțiilor derulate între părțile afiliate. Prin aplicarea unor metode specifice de testare se determină dacă tranzacțiile au fost derulate cu respectarea principiului lungimii brațului sau urmează a fi subiectul unor ajustări de prețuri de transfer.

 

 

Pentru mai multe aspecte practice vă recomandăm să consultați rubrica dedicată Prețurilor de transfer de pe pagina https://monitorul.fisc.md/

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

459 views

The date of publishing:

16 April /2024 14:46

Domeniu:

Prețuri de transfer | Noutăți

Tags:

preturi de transfer

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon