News

31 mai – raportarea informației referitoare la conturile financiare ce aparțin persoanelor rezidente

Informația referitoare la conturile financiare ce aparțin persoanelor rezidente în jurisdicțiile care fac obiectul raportării se raportează de către instituțiile financiare raportoare, anual până la data de 31 mai a anului calendaristic următor anului la care se referă informațiile, obligatoriu în format electronic, prin intermediul Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

 

Astfel, instituțiile financiare raportoare urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informațiile aferente perioadelor care încep cu anul 2023.

 

După cum s-a menționat în cadrul unei recente ședințe a Servicului  Fiscal de Stat cu reprezentanții instituțiilor financiare din țară, în contextul implementării Legii nr. 69/2023 privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, schimbul automat de informații privind conturile financiare va deveni un instrument important pentru reducerea economiei tenebre, contracararea fluxurilor ilegale a capitalului în străinătate, combaterea evaziunii fiscale și o sursă suplimentară pentru colectarea veniturilor la buget.

 

În acest sens, propunem instituțiilor vizate să consulte următoarele materiale la subiectul dat:

Schimbul automat de informații privind conturile financiare. Prevederi generale

Raportarea conturilor în contextul schimbului automat de informații privind conturile financiare

Schimbul automat de informații privind conturile financiare. Norme de precauție cu privire la conturile preexistente ale persoanei fizice

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

563 views

The date of publishing:

29 May /2024 08:40

Catalogul tematic

Noutăți fiscale

Tags:

analiza financiara | angajat rezident | procesul de raportare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon