Public procurement

icon Criterii de calificare/selecție a ofertanților/ candidaților în cadrul achizițiilor publice de lucrări

Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa în Republica Moldova la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări. Astfel, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţie publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autorităţile competente stabilite de ...

author icon

Alexandru Ciuș

author icon

Iacob Plămădeală

Monitorul fiscal FISC.md Nr.7 (55) 2019


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

1679 views

The date of publishing:

09 December /2019 09:32

Domeniu:

Noutăți | Achiziţie publică

Tags:

achizitii publice | lucrări | autoritate publica | agent economic

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon