Public procurement

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, adoptată

La data de 21 mai 2020, Parlamentul RM a aprobat în lectură finala Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, care transpune parțial în legislația națională Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014. Astfel, în sensul acestei legi, achiziție sectorială este achiziționarea, prin intermediul unui contract de bunuri, lucrări sau servicii în sectoarele menționate supra de către una sau mai multe entități contractante de la operatori economici aleși de către aceste entități contractante. Legea are drept obiectiv stabilirea particularităților cu privire la procedurile de achiziții desfășurate de entitățile sectoriale specifice. Drept urmare, în ceea ce privește gazele și energia termică, aceasta se va aplica activităților de punere la dispoziție sau exploatare a rețelelor destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze sau energie termică, precum și alimentării cu gaze sau energie termică a rețelelor sus-menționate. În ceea ce privește energia electrică, legea dată se va aplica activităților de punere la dispoziție sau exploatare a rețelelor destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului sau distribuției energiei electrice, precum alimentarea cu energie electrică a acestor rețele. Concomitent, legea se va aplica mai multor activități din sectorul apei, precum punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele destinate furnizării unui serviciu public în legătură cu producerea, transportarea sau distribuția de apă potabilă, dar și alimentarea respectivelor rețele cu apă potabilă. Legea în cauză se va aplica și activităților privind punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate să furnizeze un serviciu public în domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, troleibuz, autobuz sau pe cablu. Totodată, legea se va aplica și activităților, care țin de punerea la dispoziție a serviciilor poștale, dar și a altor servicii în afara celor poștale, cu condiția ca serviciile în cauză să fie furnizate de o entitate care furnizează și servicii poștale. Astfel, Legea privind achizițiile sectoriale se aplică contractelor de achiziții a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri: a) pentru contractele de bunuri și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții - 800 000 de lei; b) pentru contractele de lucrări - 2 000 000 de lei; c) pentru contractele de achiziții care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr.2 – 1 000 000 de lei. Contractele de achiziții a căror valoare estimată, fără TVA, nu depășește pragurile menționate urmează a fi reglementate de către Guvern, prin acte normative secundare legii în cauză. Scopul principal al legii date constituie reglementarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție în sectoarele respective în mod transparent, nediscriminatoriu, competitiv și deschis și alinierea cadrului normativ național la acquis-ul Uniunii Europene, prin transpunerea elementelor de bază ale directivei Uniunii Europene nr. 2014/25/UE din 26 februarie 2014. Legea reglementează procedurile de achiziții pentru companii publice și private din sectoarele nominalizate. Reglementarea include: - modul de asigurare a transparenței achizițiilor, prin publicarea în Buletinul achizițiilor publice atât a anunțurilor de intenție și a anunțurilor de participare, cât și a anunțurilor de atribuire; - modul de stabilire a criteriilor de evaluare echitabile, ca și în cazul procedurilor de achiziții publice reglementate de către Legea nr. 131/2015, criteriile de atribuire pot fi: a) preţul cel mai scăzut; b) costul cel mai scăzut; c) cel mai bun raport calitate-preţ; d) cel mai bun raport calitate-cost. - modul de raportare și informare, acesta la fel, fiind similar procedurilor de achiziții publice. Prevederile Legii promovează, în primul rând, interesele statului în ceea ce privește instituirea unui mecanism transparent și eficient a achiziționării de bunuri, lucrări și servicii de către entitățile ce activează în domeniile energeticii, apei, transporturilor și a serviciilor poștale. De asemenea, Legea promovează, nu în ultimul rând, interesele populației RM – consumatorilor finali care beneficiază de serviciile entităților menționate supra, prin intermediul primei achitate ca prețuri și tarife al serviciilor respective, în ponderea cărora se regăsesc inclusiv și achizițiile necesare entităților date. Concomitent, Legea vizează și interesele părților contractante care, pe lângă mecanismul detaliat de organizare și desfășurare a procedurilor de achiziții sectoriale, vor beneficia și de o transparență sporită a procedurilor de atribuire, inclusiv de asigurarea unui tratament egal, imparțial și nediscriminatoriu din partea entităților contractante. Mai mult de cât atât, în baza Legii părțile interesate vor beneficia și de un mecanism eficient de soluționare a contestațiilor pe marginea deciziilor entităților contractante, or, potrivit Capitolului XIII „Soluţionarea litigiilor şi răspunderea juridică”, soluționarea contestațiilor privind atribuirea contractelor sectoriale se realizează de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, conform Capitolului X din Legea nr. 131/2015 privind achizțiile publice. Legea privind achizițiile sectoriale va intra în vigoare peste 12 luni din data publicării acesteia în MO.
author icon

Alexandru Ciuș

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1924 views

The date of publishing:

03 June /2020 08:06

Domeniu:

Noutăți | Achiziţie publică

Tags:

achizii publice | Transport | energie electrica | lege

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon