News

Activitatea în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase

Din 1 ianuarie 2024 un capitol aparte din Codul fiscal (CF) (cap. 73) reglementează regimul fiscal al agenților economici care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase.

 

Astfel, subiecți ai impunerii vor fi agenții economici care vor deține, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, licență pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată.

 

Perioada fiscală se va considera anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul. Pentru subiecții prevăzuți în noul capitol din CF, care vor obține licență pe parcursul anului calendaristic, perioada fiscală va începe de la data obținerii acesteia și până la finele anului calendaristic. Totodată, subiecții cărora li se va retrage licența sau care vor avea licența suspendată, perioada fiscală se va considera perioada de la începutul anului calendaristic și până la data la care licența se va retrage sau suspenda.

 

Obiect al impunerii va fi venitul determinat conform contabilității financiare, obținut în perioada fiscală, cu excepția diferențelor de curs valutar.

 

Cota de impozit pe venit în cazul subiecților prevăzuți în cap. 73 din CF va constitui 7% din obiectul impunerii. Calcularea se va efectua prin aplicarea cotei impozitului asupra obiectului impunerii, iar achitarea la buget a impozitului pe venit se va efectua în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Totodată, darea de seamă privind impozitul pe venit se va prezenta anual, nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

 

Conform noilor prevederi, contribuabilii care au filiale și/sau subdiviziuni în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) vor achita impozitul calculat la buget corespunzător sediului central (adresa juridică) al contribuabilului. Persoana responsabilă a contribuabilului care a inițiat procedurile de încetare a activității este obligată, în termen de 6 luni de la adoptarea unei astfel de decizii în conformitate cu legislația in vigoare, să prezinte darea de seamă privind impozitul pe venit.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

620 views

The date of publishing:

02 January /2024 13:57

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

metale feroase și neferoase | activitate de comert

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon