News

Actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice: concediul nefolosit și corpul de rezervă

 

Zilele concediului de odihnă anual nefolosite de către funcționarii publici după expirarea termenului de 2 ani ar putea fi considerate stinse, în cazul în care salariatul nu a beneficiat de concediul respectiv din motive imputabile acestuia. Totodată, angajatorul ar putea fi obligat să solicite semestrial în scris utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către angajat, în baza unui grafic stabilit.

 

Această propunere este inclusă într-un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative și are ca scop actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice. Proiectul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali din 13 noiembrie curent.

Astfel, se propune completarea Codului muncii, în vederea instituirii unui mecanism de descurajare a acumulării concediilor nefolosite, prin stingerea zilelor de concediu de odihnă nefolosit din motive imputabile ale angajatului, în raport cu normele privind obligativitatea angajatorului de a acorda angajatului concediu anual de odihnă, conform unui grafic stabilit.

 

Mai multe modificări vizează, totuși, Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Astfel, se propune introducerea unei noi cerințe pentru a ocupa o funcție publică de conducere de nivel superior și anume - deținerea certificatului de absolvire a programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice de conducere de nivel superior la numire sau în decurs de 18 luni de la numire.

 

Totodată, se propune crearea corpului de rezervă al funcționarilor publici și introducerea unei noi modalități de ocupare a unei funcții publice vacante prin redistribuirea funcționarilor publici din corpul de rezervă. Astfel, Legea nr. 158/2008 se preconizează a fi completată cu un articol nou – 651, ce va reglementa aspectele formării corpului de rezervă al funcționarilor publici - ce va fi format din funcționarii publici care au fost eliberați din cauza că autoritatea și-a încetat activitatea sau a fost mutată într-o altă localitate, iar funcţionarul public refuză să o urmeze ori au demisionat. Este important de menționat faptul că funcționarii publici vor putea părăsi corpul de rezervă în una din următoarele situații:  după împlinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de rezervă; angajarea în baza unui contract de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni; refuzul de a ocupa funcția publică vacantă propusă sau la cerere. Corpul de rezervă al funcționarilor publici va fi gestionat de Cancelaria de Stat.

 

Totodată, se propune și reducerea perioadei de probă a funcționarului debutant de la 6 luni la 3 luni, cu posibilitatea extinderii cu 3 luni, la decizia șefului subdiviziunii din care face parte funcționarul public debutant.

Cu detalii suplimentare vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1273 views

The date of publishing:

16 November /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

concediu nefolosit | functii publice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon