Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Administraţia de Stat a Drumurilor

Administraţia de Stat a Drumurilor

este fondată de Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor în vederea gestionării, întreţinerii, reparaţiei, modernizării, dezvoltării şi exploatării drumurilor publice în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă şi exercită următoarele funcţii:
  • de deţinător al titlului de posesie şi de beneficiar în construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi întreţinere a drumurilor şi obiectelor gospodăriei rutiere, de distributor al tuturor mijloacelor alocate în aceste scopuri din bugetul de stat şi fondul rutier;
  • de asigurare a utilizării eficiente şi economice a resurselor financiare şi materiale, alocate pentru dezvoltarea şi întreţinerea gospodăriei rutiere a Republicii Moldova;
  • de menţinere a viabilităţii drumurilor, gestionarea şi administrarea lor.
asd.md

Tags:

article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon