Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA)

este un organ administrativ, subordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, responsabil de gestionarea resurselor financiare destinate pentru susţinerea producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor de către stat.

Regulamentul cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli

www.aipa.md

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon