Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)

ANRCETI

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei este autoritatea publică centrală care reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a domeniilor menţionate şi supraveghează respectarea legislaţiei în domeniu de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

ANRCETI are statut de persoană juridică cu buget autonom şi este independentă de furnizorii de reţele şi servicii, de producătorii de echipamente de comunicaţii electronice, precum şi de Guvern, cu excepţia a trei cazuri: ea îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament aprobat de Guvern; aprobă, cu consultarea Guvernului, tarifele pentru serviciile publice de comunicaţii electronice prestate de furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa de telefonie fixă relevantă; directorul şi directorii adjuncţi ai Agenţiei sunt desemnaţi de către Guvern.

anrceti.md

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon