Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor a fost instituită în conformitate cu legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice fiind o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

Tags:

article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon