Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Centrul Naţional Anticorupţie RMCentrul Naţional AnticorupţieCentrul Naţional Anticorupţie (denumit în continuare Centru) este un organ specializat în prevenirea şi combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional. Centrul este un organ apolitic, nu acordă asistenţă şi nu sprijină nici un partid politic.

Cadrul juridical activităţii Centrului îl constituie Constituţia Republicii Moldova; Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, adoptata de către Parlamentul Republicii Moldova la 6 iunie 2002, cu modificările ulterioare, alte acte normative, inclusiv tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

via cna.md

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon