Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Întreprinderea de Stat "Centrul de telecomunicaţii speciale"

Î.S «Centrul de telecomunicaţii speciale»

este o întreprindere tehnico-ştiinţifică, orientată spre dezvoltarea tehnologiilor informaţionale protejate, bazată pe abordarea complexă a următoarelor principii de activitate:

  • asigurarea securităţii informaţionale în complex cu crearea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii, garantarea unui nivel înalt de eficacitate şi siguranţă;
  • integrarea mijloacelor specializate de protecţie a echipamentului telecomunicaţional şi de reţea;
  • asigurarea compromisului dintre siguranţa şi suficienţa mijloacelor de protecţie;
  • respectarea standardelor internaţionale şi naţionale;
  • profesionalismul bazat pe cunoştinţe şi însuşiri practice.

www.cts.md

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon