Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM


Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

este organul central de specialitate, ce promovează politica statului în domeniul relaţiilor externe şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, Hotărîrile Parlamentului, actele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi cu alte acte normative, tratate şi acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte.

www.mfa.gov.md

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon